gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN2452 1600x1200Седница је одржана 15. децембра 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1) Утврђен је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину
 
Општинско веће усвојило је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину, чији је нацрт израдило Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину достављено је  Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
2) Утврђен је  Предлог Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину
 
Општинско веће је усвојило Предлог Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину, чији је нацрт израдило Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар. Предлог Одлуке достављен је  Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
3) Утврђен предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. годину
     
Одобрава се вршење ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. годину. Ревизија завршног рачуна општине Алибунар за 2017. годину поверава се Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 92. став 3. Закона о буџетском систему. Уколико Државна ревизорска институција нема у свом програму рада за 2018. годину вршење ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар, налаже се Одељењу за финансије Општинске управе општине Алибунар да затражи сагласност Државне ревизорске институције да екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. годину може извршити и друго лице које испуњава законске услове из области рачуноводства и ревизије, а у складу са чланом 92. став Закона о буџетском систему. Општинско веће је усвојило предлог Одлуке и доставило СО Алибунар на разматрање и усвајање.
 
 
4) Утврђен предлог Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2018. годину
 
Општинско веће је усвојило предлог Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2018. годину. Доноси се Кадровски план Општинске управе општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Кадровски план), тако да је планирани број запослених на неодређено време у Општинској управи општине Алибунар за 2018. годину следећи:
 
  На неодређено време
Положаји 1
Самостални саветник 12
Саветник 20
Млађи саветник 2
Сарадник 12
Млађи сарадник 0
Виши референт 15
Референт 0
Млађи референт 0
Намештеници - IV врста 2
Намештеници - V врста  10
УКУПНО 74
 
Утврђује се следећи број запослених на одређено време у Општинској управи општине Алибунар:
• У Кабинету председника општине Алибунар - 7 запослених;
• Због повећаног обима посла - 3 запослена;
• Број приправника - 0
 
5) Утврђен предлог Одлуке о реализацији буџета општине Алибунар у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
 
Одредбом члана 64. Закона о социјалној заштити прописана је обавеза локалне самоуправе у обезбеђивању услуга социјалне заштите. Овом Одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите Општине Алибунар које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018. години. Општинско веће је усвојило предлог Одлуке и доставило СО Алибунар на усвајање и разматрање.
 
6) Донета Одлука о Измени и допуни  Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину 
 
Општинско веће донело Одлуку о Измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, додаје се следећа набавка:
- Постављање заштитне ограде за пешаке уз пешачку стазу уз коловоз у улици Железничка у насељеном месту Алибунар, у износу од 764.000,00 динара без ПДВ-а, односно 916.800,00 динара са ПДВ-ом. 
 
7) Донето Решење о сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину
 
Општинско веће донело Решење о сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину:
- Постављање заштитне ограде за пешаке уз пешачку стазу уз коловоз у улици Железничка у насељеном месту Алибунар, у износу од 764.000,00 динара без ПДВ-а, односно 916.800,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 

Baner Pecat 211x81