gore

  • Baner Optina Alibunar

ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

logo7343246392У циљу наставка програма бриге о младима са своје територије, Општина Алибунар ће обезбедити материјалну подршку студентима који се школују у високообразовним установама. Локална самоуправа препознаје и вреднује напоре које ови млади људи улажу у своје образовање, а кроз ефикасан програм помоћи младима подржава и њихов марљив рад.
Председник Општине ће посебним решењем утврдити износ месечног ануитета новчане помоћи студентима, у складу са могућностима буџета општине Алибунар. „И на овај начин потврђујемо да бринемо о ономе што је за нашу заједницу најважније – то су млади и њихово образовање, свесни чињенице да ће ова материјална помоћ и подршка бар делимично олакшати њихово школовање и учинити им студирање квалитетнијим и бољим.“, истакао је председник Општине Предраг Белић.
Право на пружање материјалне помоћи студенти остварују под одређеним условима, са унапред дефинисаним документима који студенти треба да приложе уз захтев за утврђивање права на материјалну помоћ. Материјална подршка студентима се исплаћује од тренутка усвајања пријаве, завршно са месецом јуном, а најдуже у трајању од 9 (девет) месеци током текуће школске године. Исплата ће се вршити месечно.
Захтев за пружање материјалне помоћи се може поднети на основу успеха студента на школовању (просек оцена преко 8.5 или код бруцоша Вукова диплома), или утврђивањем материјалног статуса породице. Захтев за утврђивање права на материјалну помоћ подноси се Центру за социјални рад најкасније до 15. децембра календарске године у којој започиње актуелну годину студирања. До 1. новембра Центру за социјални рад предато је преко 100 захтева „Право студента општине Алибунар на материјалну помоћ“ , Центар за социјални рад ће одобрење утврдити посебним решењем, ценећи испуњеност услова на основу приложене документације уз захтев.
Додатне информације сви заинтересовани могу добити на телефон: 641-167 или лично у Центру за социјални рад општине Алибунар.
 
 

Baner Pecat 211x81