gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 30. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN7960 1600x120030. седница је одржана дана 16.05.2017. године у Алибунару. Седницом је председавао председник општине Предраг Белић. На седници су разматрана и усвојена следећа акта:
У циљу заштите здравља становништва и заштите животне средине утврђен је предлог Одлуке о попису неуређених депонија на територији општине Алибунар - Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог ове одлуке на иницијативу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. Овом одлуком уређују се попис и подаци неуређених депонија на територији општине Алибунар, као и њихово управљање, одржавање и финансирање. 
Веће је утврдило и предлог Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину. За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 6.500.000,00 динара, као и пренета средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што представља укупан износ од 13.016.284,31 динара. Према тексту Програма, планира се да се средства користе за реконструкцију Дома културе у насељеном месту Алибунар; за ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и улица Нова, као и за наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у насељеном месту Иланџа. 
 
DSCN7975 1600x1200
 
На основу претходно спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017. години и у складу са Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години, донето је Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за текућу годину. 
 
Размотрени су Завршни извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра ''Самош'' у току 2016. године и Информација о потреби закључења Споразума о сарадњи у одбрани од града са Републичким хидрометеоролошким заводом из Београда. Прихваћена је и Информација о потреби закључења Споразума о сарадњи у одбрани од града са Републичким хидрометеоролошким заводом из Београда, који је поднело Одељење за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар, у потпуности и без примедби. Општинско веће је на основу усвојених извештаја дала сагласност да се након спроведеног поступка јавне набавке, трајно и без накнаде, додели као донација противградне ракете Републичком хидрометеоролошком заводу из Београда за 10 противградних станица са територије општине Алибунар ради заштите пољопривредних усева и објеката. Уколико противградне ракете не буду искоришћене у текућој години, исте ће Општина Алибунар искористити у наредној години.
 
DSCN7980 1600x1200
 
Донета је Одлука о додели локације за постављање привременог објекта на јавној површини. Овом Одлуком се, непосредном погодбом, у закуп додељује површина на локацији за постављање привременог објекта на јавној површини ознаке ''Бензинска пумпа 1'' у насељеном месту Локве. На предметној локацији се може поставити привремени објекат типа угоститељског објекта за обављање делатности угоститељства и припреме и продаје брзе хране и пића. На основу ове одлуке закључиће се уговор о закупу, којим ће бити одређена цена закупа, као и време закупа, при чему исто не може да прекорачи максималан рок од 5 година од дана закључивања уговора, односно до момента привођења локације намени одређеној урбанистичким планом, или другим просторно-планским документом.
 
На иницијативу Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове размотрен је Извештај о локацији за постављање банкомата PIRAEUS BANK А.Д. Београд. Одлучено је да локација за постављање банкомата ове банке буде на простору испред просторија ЈАТП ''Алибунар'', Трг слободе бр. 5.
Током заседања донето је и Решење о одобравању једнократне материјалне помоћи Организацији синдиката Општинске управе Алибунар за потребе одласка чланова организације – запослених у Општинској управи, на Радничке спортске игре које ће се одржати у Брзећу, у периоду 07-11.06.2017. године.
 DSCN7978 1600x1200
 
На самом крају седнице, Општинско веће је размотрило и неколико појединачних захтева грађана са подручја Општине Алибунар ради одобравања различитих видова помоћи.
 
fShare
0