gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 28. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN7752 1600x1200У складу са редовним активностима Општинског већа, 28. седница је одржана дана 13.04.2017. године у Алибунару. Седницом је председавао председник општине Предраг Белић. На седници су разматрана и усвојена следећа акта:
 
-Донето је Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, о чему ће сви подносиоци програма званично бити обавештени.
 
-Прихваћен је Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана односно невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину - Општинско веће општине Алибунар прихватило је Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана односно невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину, који је Општинском већу поднела Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, у целини и без примедби. Према Извештају, приспело је до сада укупно 13 пријава.
 
- Општинско веће општине Алибунар прихватило је Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину. Након усвајања Извештаја надлежне комисије, Општинско веће је донело Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација, којим се расподељују средства у износима како је предложено у Извештају.
 
-Донета су и решења о одбијању приговора који је изјављен од стране предузећа ''ХИП-Петрохемија'' Панчево, а против локацијских услова за изградњу помоћних (привремених) платформи за монтажу и демонтажу главног крана, као и помоћне површине за складиштење опреме ветротурбина у фази њихове инсталације на више парцела у к.о. Владимировац, к.о. Нови Козјак и к.о. Селеуш, у складу са чланом 57. став 3. Закона о планирању и изградњи. 
 
 
На самом крају седнице, Општинско веће је размотрило и неколико појединачних захтева грађана са подручја Општине Алибунар. 
 
DSCN7754 1600x1200
 
DSCN7767 1600x1200 
DSCN7757 1600x1200