gore

  • slika 3

42. седница Скупштине општине Алибунар

DSCN2933На 42. седници Скупштине општине Алибунар, која је одржана у петак, 18. марта 2016. године, усвојено је више аката, међу којима издвајамо најзначајније.

Донете су Одлуке о прибављању непокретности и грађевинског земљишта у јавну својину Општине Алибунар, на основу којих ће се решити питања проширења и унапређења гробља у Банатском Карловцу и Владимировцу.

DSCN2934

Такође, донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар. На овај начин прецизније се утврђују прописане ознаке, изграђена и означена саобраћајна површина за заустављање аутобуса у насељеном месту, обавеза истицања извода из реда вожње, обавеза спајања стајалишта са пешачком стазом односно тротоаром, као и надлежности за изградњу и уређење стајалишта, односно њихово одржавање и чишћење. 

Скупштина је донела и Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Алибунар за 2016. годину. Наведеним Планом, а на предлог Општинског савета за запошљавање, дефинишу се циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се омогућило одрживо повећање запослености. Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике запошљавања. Локалним акционим планом за 2016. годину предвиђене су следеће мере: 1) организовање јавних радова од интереса за општину, што подразумева запошљавање незапослених лица; 2) подстицање запошљавања младих путем финансирања стручног оспособљавања за самосталан рад у струци – стручна пракса, што обухвата стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног испита.DSCN2936

На крају седнице је донето Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Први март“, као и Решење о прихватању Извештаја о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2015. годину.

42. седницом Скупштине општине председавала је председница Скупштине, Зузана Ђукић. 

Baner Pecat 211x81