gore

  • Baner Optina Alibunar

Регистрација нових фирми

 
 
Назив услуге

 
Регистрација нових фирми
 
 
Орган задужен за спровођење

 
 
 
Надзорни орган

 
 
 
Опис

 

 

Привредни субјект је правно или физичко лице које обавља делатност производње и/или промета робе и/или вршења услуга на тржишту ради стицања добити и које је регистровано у Регистру.
 
У Регистар се уписују:
  1. предузетник
  2. ортачко друштво
  3. командитно друштво
  4. друштво са ограниченом одговорношћу
  5. акционарско друштво
  6. задруга и задружни савет
  7. удружење
  8. други субјекти који се, у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката, региструју у Регистар.
 
Где и како

 

Све пријаве се могу поднети путем поште или директно Агенцији, свим организационим јединицама Агенције, и Општинама са којима Агенција има закључен уговор. Регистрационе пријаве се могу купити у Агенцији, преузети у организационим јединицама и општинама, или бесплатно скинути са сајта Агенције. Свака регистрациона пријава мора бити уредно и тачно попуњена. Пријаву увек предаје оснивач који може овластити пуномоћника за предају пријаве. Пуномоћје може бити дато адвокату и у том случају не мора бити оверено, али уколико је пуномоћје дато физичком лицу или агенцији, мора бити снабдевено потписом оснивача и оверено пред надлежним органом (општина или суд). У складу са Законом о регистрацији привредних субјеката, рок за поступање по поднетој регистрационој пријави је 5 дана. За детаљније информације погледајте овде

 
Корисни линкови

 
 
Правна подлога

 
 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81