IZVEŠTAJ SA 70. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

20180918 130058Sednica je održana 18. septembra 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeće odluke:

1. Opštinsko veće donelo je odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018. godinu zbog isticanja ugovora o ranijoj nabavci električne energije. Nova nabavka koja se dodaje Planu nabavke iznosi 40 000 000 dinara bez PDV-a za 2018., 2019.i 2020. kalendarsku godinu.

2. Opštinsko veće utvrdilo je novu ekonomsku cenu boravka dece u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar. Nova ekonomska cena za celodnevni boravak dece je 15 000 dinara mesečno po detetu dok je za poludnevni boravak utvrđena ekonomska cena od 5 000 dinara po detetu. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je da učešće opština u ekonomskoj ceni boravka dece može biti do 80% od ukupne ekonomske cene. Opština Alibunar uvažila je materijalne mogućnosti roditelja tako da je na sebe preuzela veći teret obezbeđivanja sredstava za učešće u ekonomskoj ceni boravka, odnosno Opština Alibunar pokriva maksimalnih 80 % ekonomske cene boravka. Shodno tome, za celodnevni boravak roditelji plaćaju 3 000 dinara po detetu dok za poludnevni boravak plaćaju 1 000 dinara.

3. Opštinsko veće donelo je odluke o finansiranju programa u oblasti sporta u 2018. godini kojima se sportskim organizacijama obezbeđuju veća budžetska sredstva radi uspešnog okončanja sportske kalendarske 2018. godine. Na osnovu novih odluka, odnosno rešenja o dodeli sredstava sportskim organizacijama, sa istim će biti zaključivani aneksi ugovora o finansiranju programa u oblasti sporta i sredstava budžeta Opštine Alibunar za 2018. godinu.

4. Opštinsko veće razmatralo je i pojedinačne zahteve građana, organizacija i ustanova sa teritorije Opštine Alibunar. Između ostalih, razmatran je zahtev Mesne zajednice Lokve o opremanju Doma kulture u Lokvama. Opštinsko veće usvojilo je zahtev Mesne zajednice Lokve i odobrilo sredstva za nabavku 200 stolica Domu kulture u Lokvama.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81