IZVEŠTAJ SA 63. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. jula  2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.
 
1) Utvrđuje se predlog Odluke o davanju saglasnosti na konverziju duga poreskog obveznika „JAT Tehnika“; d.o.o. Beograd u udeo Opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije.
 
Vlada Republike Srbije donela je dana 17.05.2018. godine Zaključak o konverziji potraživanja za poreskog obveznika „JAT Tehnika“; d.o.o. Beograd, 05 Broj: 023-4569/2018. Predmet konverzije jesu javni prihodi koji čine nedospele rate iz Sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga od 08.11.2016. godine, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, sa pripadajućom kamatom do dana donošenja Zaključka Vlade. Preduzeće „JAT Tehnika“  d.o.o. Beograd je subjekt privatizacije, zbog čega je potrebno prethodno utvrditi dospela dugovanja subjekta. 
Zaključkom je utvrđena obaveza Centra za velike poreske obveznike da obavesti sve jedinice lokalne samouprave o iznosu duga koji im pripada. Zahtevom koji je dostavljen Opštini Alibunar, broj CVP 433-12-1455/2018-K6013 od 25.06.2018. godine, zatraženo je da nadležni organ Opštine Alibunar donese odgovarajuću odluku o davanju saglasnosti na konverziju duga u udeo Opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije. Potraživanje Opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije iznosi 10.613,63 dinara, što predstavlja ustupljeni prihod, a koji čine nedospele rate iz Sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga, broj 33-00-22/2016-01 od 08.11.2016.godine, sa stanjem na dan 31.12.2017., sa pripadajućom kamatom do dana donošenja Zaključka Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 023-4569/2018 od 17.05.2018.g.  
    
2) Usvojen  je Izveštaj o sprovedenom postupku razmatranja prispelih prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini
   
U skladu sa tekstom konkursa podržani su  projekti namenjeni ostvarivanju javnog interesa građana Opštine Alibunar, u oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Opštine Alibunar, zaštiti ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti, zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, informisanju na jezicima nacionalnih manjina i podstiču stvaralaštvo i negovanje sopstvene kulture i identiteta, projekte namenjene informisanju osoba sa invaliditetom. Posebno je bitno da su projekti od posebnog značaja za informisanje stanovništva sa teritorije Opštine Alibunar.
 
3) Usvojena je Odluka o raspodeli sredstava iz budžeta opštine Alibunar za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini
 
Na osnovu sprovedenog postupka za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, a na osnovu izveštaja Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018.godini  Opštinsko veće opštine Alibunar raspodeljuje sredstva iz budžeta Opštine Alibunar u ukupnom iznosu od 1.674.000,00 dinara za sufinansiranje sledećih projekata:
1) za realizaciju projekta „Briga o zaštiti životne sredine lokalne samouprave Alibunar – za zdraviji i bezbedniji život građana“, podnosioca projekta „;Dnevnik – Poljoprivrednik“ a.d. iz Novog Sada, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 448.000,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 100.000,00 dinara;
2) za realizaciju projekta „Uradimo danas za bolje sutra“ ;, podnosioca projekta Kulturno-informativno prosvetno udruženje „Prosperitet“ iz Bele Crkve, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 750.020,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 97.000,00 dinara;
3) za realizaciju projekta „Razvoj i unapređenje javnog informisanja – internet Magazin“, podnosioca projekta Udruženje građana „U mreži“; iz Beograda, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 388.000,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 100.000,00 dinara; 
4) za realizaciju projekta „Informisanje građana Opštine Alibunar i susednih opština o događajima koji su od interesa opštine Alibunar i značajni za sve građane na teritoriji opštine Alibunar a i šire, uz serijal radio emisije „Aktuelnosti“ podnosioca projekta Radio „FAR“ Alibunar, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 335.000,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 335.000,00 dinara;
5) za realizaciju projekta „Pitajte Danas.rs“ a mi ćemo pitati nadležne u Opštini Alibunar“ podnosioca projekta „Dan Graf Portal“ d.o.o. iz Beograda, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 968.000,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 400.000,00 dinara;
6) za realizaciju projekta „Turizam kao najveći potencijal Alibunara“  podnosioca projekta „Dan Graf“ d.o.o. iz Beograda, traženog iznosa sredstava za sufinansiranje projekta 2.306.000,00 dinara, utvrđuje se iznos učešća opštine u sufinansiranju u iznosu od 642.000,00 dinara.
 
4)  Doneto je Rešenje o razrešenju žalbene komisije opštine Alibunar
 
Opštinsko veće usvojilo Rešenje o razrešenju žalbene komisije opštine Alibunar  Žalbena komisija opštine Alibunar u sastavu:
1) Saša Levnajić, diplomirani pravnik,
2) Biljana Vragović, diplomirani pravnik,
3) Ilija Penca, diplomirani socijalni radnik i
4) Višnja Stefanović Diklić, diplomirani pravnik.
 
5) Doneto je Rešenje o obrazovanju žalbene komisije opštine Alibunar
 
Opštinsko veće usvojilo je Rešenje o obrazovanju žalbene komisije opštine Alibunar u sastavu:
1) Sanja Žebeljan, diplomirani pravnik,
2) Cvetana Radulović Kožokari, diplomirani pravnik,
3) Ilija Penca, master socijalni radnik.
 
Komisija odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Komisija u svom radu primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81