IZVEŠTAJ SA 62. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 22. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

 

1.) Utvrđen je predlog Odluke o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige opštine Alibunar


Odeljenje za finansije, Odeljenje za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove i Odeljenje za privredu, javne službe i razvoj Opštinske uprave opštine Alibunar izvršiće unos podataka nefinansijske imovine u stalnim sredstvima, odnosno nekretnina u poslovne knjige opštine Alibunar. Zadužuju se svi indirektni korisnici, korisnici budžeta opštine Alibunar i javna preduzeća da u skladu sa ovom Odlukom usklade svoje knjiggovodstvene evidencije, tj. da izvrše isknjiženja onih nekretnina koje su unete u javnu svojinu opštine Alibunar, a vode se u njihovim poslovnim knjigama, kao i nekretnine na kojima po Zakonu o javnoj svojini ne mogu biti nosioci prava javne svojine, ali imaju pravo korišćenja, u kom smislu se obavezuju da usklade vanbilansnu evidenciju o istom. Predlog Odluke Opštinsko veće će dostaviti Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i donošenje.


2.) Usvojen je Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine


Radi efikasnijeg obavljanja poslova Kabineta predsednika opštine, uz konsultaciju sa predsednikom Opštine Alibunar, predlaže se dopuna Pravilnika uvođenjem novog radnog mesta „administrativno-dokumentacioni poslovi i poslovi koordinatora za romska pitanja“ sa jednim izvršiocem, ne menjajući ukupan broj zaposlenih u Kabinetu, tako što bi se na radnom mestu „poslovi protokola“ broj izvršioca sa dva smanjio na jedan, odnosno jedan izvršilac bi obavljao poslove novog radnog mesta. Na predloženi tekst Pravilnika o izmeni i dopuni pravcilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Alibunar pozitivno mišljenje dao je Odbor Samostalnog sindikata Srbije za Opštinsku upravu opštine Alibunar.

3.) Prihvaćen je Zahtev Organizacije sindikata Opštinske uprave Alibunar


Opštinsko veće opštine Alibunar prihvatilo je Zahtev Organizacije sindikata Opštinske uprave Alibunar kojim se traži sponzorstvo u iznosu od 350.000 dinara na ime troškova boravka i takmičenja zaposlenih na 44. Radničkim sportskim igrama za zaposlene u državnim organima, koje se održavaju u Kladovu u periodu 27.06. - 01.07.2018. godine.

 

4.) Razmatrana je Tehnička specifikacija radova na letnjem održavanju puteva u 2018. godini


Opštinsko veće opštine Alibunar nije prihvatilo Zaključak o Tehničkoj specifikaciji radova na letnjem održavanju puteva u 2018. godini, koju je izradilo Javno preduzeće ''Inženjering opštine Alibunar'' iz Alibunara iz razloga što je istu potrebno dopuniti. Opštinsko veće u svojstvu osnivača traži od Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima sledeće:
1.) da se Savet izjasni na osnovu čega je dao svoje pozitivno mišljenje na Tehničku specifikaciju
2.) da Savet traži od upravitelja javnih puteva na teritoriji opštine Alibunar (Javnog preduzeća za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ iz Alibunara) da u roku od 4 dana od dana održavanja 62.sednice Opštinskog veća dostavi tačnu Tehničku specifikaciju koja treba da sadrži: određenje radova, količinu radova i predračunsku vrednost planiranih radova, što je neophodno za sprovođenje postupka javne nabavke radova.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81