POTPISANI UGOVORI OPŠTINE ALIBUNAR SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

IMG 0425 CopyPredsednik opštine Predrag Belić i korisnici sredstava potpisali su 22. juna ugovore o dodeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta opštine Alibunar. Činu potpisivanja ugovora, pored predstavnika NVO, prisustvovao je i Ilija Penca, načelnik odeljenja za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i pomoćne poslove.

Predsednik se obratio prisutnima: „Opština Alibunar već godinama gradi prijateljski i partnerski odnos sa svim nevladinim organizacijama sa teritorije naše opštine. Potrudite se da realizujete vaše ozbiljne i kvalitetne projekte, a našim zajedničkim radom možemo osnažiti zajednicu u kojoj funkcionišemo, a sve u interesu građana. Opština Alibunar će i u narednom periodu dati punu podršku opštinskim nevladinim projektima i takva saradnja treba biti primer svim ostalim opštinama. “ Na osnovu sprovedenog postupka za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija, a na osnovu izveštaja Komisije za ocenu projekata udruženja i u skladu sa Javnim konkursom za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu, Opštinsko veće opštine Alibunar dodelilo je sredstva iz budžeta Opštine Alibunar za sufinansiranje sledećih projekata u 2018. godini:


1) za projekat: Programske aktivnosti u 2018.g., podnosioca Projekta: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih iz Pančeva, ukupan iznos od 150.000 dinara;


2) za projekat: Funkcija i sređivanje arhive manifestacije pozorišta Dani Rumuna, podnosioca Projekta: Savez amaterskih pozorišta Rumuna iz Alibunara, ukupan iznos od 150.000 dinara;

 

3) za projekat: Međunarodni festival DOINA ROMANEASCA, podnosioca Projekta: Udruženje mladih iz Lokava, ukupan iznos od 300.000 dinara;

 

4) za projekat: Moja buduća mama, podnosioca Projekta: Ženska multietnička grupa iz Seleuša, ukupan iznos od 100.000 dinara;

 

5) za projekat: Programske aktivnosti za 2018.g., podnosioca Projekta: Crkveno-gradski hor Sveta tri jerarha iz Alibunara, ukupan iznos od 150.000 dinara;

 

6) za projekat: Dunja i jesenji plodovi, podnosioca Projekta: Udruženje žena Vredne ruke Banata, ukupan iznos od 200.000 dinara;


7) za projekat: Dani Roma 2018.g., podnosioca Projekta: Romska snaga – ROMENĐI ZORA iz Ilandže, ukupan iznos od 100.000 dinara;


8) za projekat: Alibunarski pozorišni dani, podnosioca Projekta: Pozorišna grupa KONU ALEKU iz Alibunara, ukupan iznos od 100.000 dinara;


9) za projekat: Promocija tradicionalnog narodnog stvaralaštva, podnosioca Projekta: Udruženje Etno art BRAKOS iz Alibunara, ukupan iznos od 100.000
dinara;


Dodeljena sredstva se na kraju projekta opravdavaju izveštajima i rezultatima nakon realizacije projekata koji su sufinansirani od strane opštine Alibunar.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81