IZVEŠTAJ SA 48. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN2452 1600x1200Sednica je održana 15. decembra 2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.
 
1) Utvrđen je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu
 
Opštinsko veće usvojilo je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu, čiji je nacrt izradilo Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu dostavljeno je  Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
2) Utvrđen je  Predlog Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu
 
Opštinsko veće je usvojilo Predlog Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu, čiji je nacrt izradilo Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar. Predlog Odluke dostavljen je  Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
3) Utvrđen predlog Odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu
     
Odobrava se vršenje revizije završnog računa budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu. Revizija završnog računa opštine Alibunar za 2017. godinu poverava se Državnoj revizorskoj instituciji, u skladu sa članom 92. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu. Ukoliko Državna revizorska institucija nema u svom programu rada za 2018. godinu vršenje revizije završnog računa budžeta opštine Alibunar, nalaže se Odeljenju za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar da zatraži saglasnost Državne revizorske institucije da eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu može izvršiti i drugo lice koje ispunjava zakonske uslove iz oblasti računovodstva i revizije, a u skladu sa članom 92. stav Zakona o budžetskom sistemu. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
 
4) Utvrđen predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2018. godinu
 
Opštinsko veće je usvojilo predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2018. godinu. Donosi se Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Alibunar za 2018. godinu (u daljem tekstu: Kadrovski plan), tako da je planirani broj zaposlenih na neodređeno vreme u Opštinskoj upravi opštine Alibunar za 2018. godinu sledeći:
 
  Na neodređeno vreme
Položaji 1
Samostalni savetnik 12
Savetnik 20
Mlađi savetnik 2
Saradnik 12
Mlađi saradnik 0
Viši referent 15
Referent 0
Mlađi referent 0
Nameštenici - IV vrsta 2
Nameštenici - V vrsta  10
UKUPNO 74
 
Utvrđuje se sledeći broj zaposlenih na određeno vreme u Opštinskoj upravi opštine Alibunar:
• U Kabinetu predsednika opštine Alibunar - 7 zaposlenih;
• Zbog povećanog obima posla - 3 zaposlena;
• Broj pripravnika - 0
 
5) Utvrđen predlog Odluke o realizaciji budžeta opštine Alibunar u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu
 
Odredbom člana 64. Zakona o socijalnoj zaštiti propisana je obaveza lokalne samouprave u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite. Ovom Odlukom utvrđuju se prioritetne usluge socijalne zaštite Opštine Alibunar koje se finansiraju iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave u 2018. godini. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na usvajanje i razmatranje.
 
6) Doneta Odluka o Izmeni i dopuni  Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2017. godinu 
 
Opštinsko veće donelo Odluku o Izmeni i dopuni Plana nabavki opštine Alibunar za 2017. godinu, dodaje se sledeća nabavka:
- Postavljanje zaštitne ograde za pešake uz pešačku stazu uz kolovoz u ulici Železnička u naseljenom mestu Alibunar, u iznosu od 764.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 916.800,00 dinara sa PDV-om. 
 
7) Doneto Rešenje o saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2017. godinu
 
Opštinsko veće donelo Rešenje o saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2017. godinu:
- Postavljanje zaštitne ograde za pešake uz pešačku stazu uz kolovoz u ulici Železnička u naseljenom mestu Alibunar, u iznosu od 764.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 916.800,00 dinara sa PDV-om. 
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81