IZVEŠTAJ SA 47. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN2313 1600x1200Sednica je održana 08. decembra 2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.
 
1) Utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2017. godinu
 
U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2017. godinu menja se maksimalni broj zaposlenih, tako da umesto 70 zaposlenih, maksimalan broj zaposlenih u Opštinskoj upravi sada glasi 74. Obzirom na prestanak postojanja postojanja JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar, izbrisan je broj zaposlenih za ovaj organizacioni oblik. Imajući u vidu strukturu zaposlenih u JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar, njihov obim poslova iz nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar i analizom kadrovskih kapaciteta svih organizacionih oblika u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar, procenjeno je da je potrebno i svrsishodno radno angažovanje zaposlenih iz JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar u Opštinskoj upravi Opštine Alibunar. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na razmatranje i glasanje.
 
2)  Utvrđen je Predlog Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2017. godinu 
       
Zbog statusnih promena, odnosno pripajanja JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar „JKP Univerzal“ Alibunar, predložena je Izmena Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar. Procenjeno je da Opštinska uprava opštine Alibunar ima potrebu za angažovanjem lica iz JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ zbog stalnog povećanja obima posla i dobijanja novih nadležnosti iz oblasti stambeno-komunalnih delatnosti. Broj zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Alibunar se povećava sa 70 na 74 i iz tog razloga je potrebno izvršiti korekciju Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar i usklađivanje drugih posebnih akata. Takođe, radi efikasnijeg rada Kabineta predsednika Opštine Alibunar, potrebno je angažovanje još dvoje zaposlenih. Opštinsko veće je usvojilo predlog Izmene i prosledilo ga SO Alibunar na glasanje.
 
3)  Utvrđen je Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Alibunar  
 
Ovom Odlukom utvrđuju se pravila ponašanja službenika i nameštenika opštine Alibunar. Usvajanjem i primenom ovog Kodeksa želi se unaprediti ostvarivanje i zaštita prava i sloboda stranaka, odnosno približiti rad organa, službi i organizacija osnovanih od strane Opštine Alibunar stvarnim potrebama građana. Kodeks predstavlja koristan instrument za ocenu zakonitosti i pravilnosti po postupanja uprave i službenika i nameštenika koji u njoj rade. Na osnovu navedenih suštinskih razloga i zakonskih ovlašćenja, Opštinsko veće je usvojilo predlog Kodeksa i predložilo Skupštini opštine Alibunar na usvajanje.
 
4) Doneto je Rešenje o upotrebi sredstava  tekuće budžetske rezerve 
 
Opštinsko veće odobrilo sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara za realizaciju akcije „Jedan paketić – mnogo ljubavi za Božić i Novu godinu deci opštine Alibunar“
 
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81