IZVEŠTAJ SA 40. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN0851 1600x1200Sednica je održana 05. oktobra  2017. godine, u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4, kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.  Na sednici Veća razmatrani su i doneti sledeći akti:
 
1) Razmatrani su Izveštaji o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Alibunar  za period januar – jun 2017. i za period januar – septembar 2017.
 
Izveštajima koje je podnelo Odeljenje za finansije Opštinske uprave Alibunar su utvrđeni ukupni prihodi i primanja sa prenetim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Alibunar za period od 01.01 do 30.06.2017. i za period od 01.01. - 30.09.2017. godine. Opštinsko veće je razmotrilo i usvojilo izveštaje, uputivši ih Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i prihvatanje.
 
 
2) Doneta je Odluka o ustanovljenju prava stvarne službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Alibunar.
 
„Windvision Windfarm B“ obratio se, u svojstvu investitora, zahtevom Opštini Alibunar radi ustanovljenja stvarne službenosti na parcelama koje su u svojini Opštine Alibunar, radi izgradnje privremenih radnih platformi koje bi koristili tokom izgradnje kompleksa „Vetroelektrana Alibunar 2“. Na zahtev „Windvision Windfarm B“ pravo službenosti se ograničava na 5 godina , računajući od dana zaključenja posebnog ugovora uz naknadu koja će takođe biti utvrđena ugovorom. Opštinsko veće je prihvatilo Predlog Odluke o ustanovljenju prava stvarne službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Alibunar i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
 
3) Doneta je Odluka o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta u Opštini Alibunar.
 
Odlukom Opštinskog veća imenovana je radna grupa za izradu Plana inegriteta u Opštini Alibunar. Cilj usvajanja plana integriteta je stvaranje institucionalnog mehanizma za sprečavanje i umanjenje rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena, da se pobošnja efikasnost i efektivnost rada institucije.
Plan integriteta institucije radna grupa izrađuje na osnovu usvojenog i objavljenog nacrta plana integriteta koje je Agencija za borbu protiv korupcije izradila sa predstavničkim radnim grupama po sistemima.
 
 
4) Doneta je Odluka o davanju na upotrebu poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine.
 
Opštinsko veće je donelo Odluku kojom se daje na upotrebu bez naknade poslovni prostor u javnoj svojini opštine Alibunar na katastarskoj parceli top.br. 911 KO Alibunar – posebni delovi zgrade poslovnih usluga P+1, upisane u list nepokretnosti broj 4117 KO Alibunar, Mesnoj zajednici Alibunar i Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar, čiji je osnivač Opština Alibunar, radi obavljanja redovne delatnosti i pružanja usluga građanima na području opštine Alibunar.
 
 
5) Donete su Odluke o davanju u zakup poslovnog prostor u javnoj svojini Opštine Alibunar.
 
U skladu sa Odlukama o raspisivanju javnih oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini Opštine Alibunar i na osnovu ponuda pristiglih za vreme konkursnih radnji koje je obavila Komisija za davanje u zakup poslovnog prostora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“, Opštinsko veće je donelo Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Alibunar, tačnije poslovnih prostora broj 2 i broj 4 na adresi Trg slobode 6, na parceli top. broj 911 KO Alibunar i dalo saglasnost na dostavljene predloge Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 
 
6) Doneto je rešenje o obrazovanju Komisije za popis garaža Opštine Alibunar.
 
Opštinsko veće usvojilo rešenje o obrazovanju Komisije za popis garaža Opštine Alibunar čiji je zadatak da izvrši popis garaža, utvrdi građevinsko stanje objekata, kako faktički, tako i pravno i preduzme sve potrebne radnje koje smatra neophodnim kako bi se na osnovu celokupno utvrđenog stanja omogućilo sprovođenje postupka otuđenja garaža.
 
 
7) Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Izmenama i Dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar.
 
Na osnovu Zahteva o davanju saglasnosti na Pravilnik koji je uputio direktor predškolske ustanove „Poletarac“, Opštinsko veće je usvojilo Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeneam i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar.
 
 
8) Doneto je rešenje o davanju saglasnosti na Izmene pravilnika o radu predškolske ustanove“Poletarac“ Alibunar.
 
Opštinsko veće je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Pravilnika o radu predškolske ustanove „Poletarac“ Alibunar br.95-4/2015 od 30.03.2015 koji je doneo Upravni odbor Ustanove, br.224-3/2017 od 12.09.2017. godine. Izmene su donete u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81