OPŠTINI ALIBUNAR DODELJENA SREDSTVA ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE IZLETIŠTA "DEVOJAČKI BUNAR"

sredstva za izradu izletištaU cilju povećanja broja turista, a samim tim i prihoda od turizma, Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izletište "Devojački bunar". U skladu sa ovom odlukom, potpisan je Ugovor o dodeli novčanih sredstava radi sufinansiranja troškova izrade Plana, kojim je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelio Opštini Alibunar novčana sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 dinara. 
Područje čije je plansko uređene predviđeno Planom obuhvata zonu kuća za odmor u okviru granica SRP "Deliblatska peščara" i zonu turističkog lokaliteta primarnog značaja “Devojački bunar“. Planom će u potpunosti biti definisano postojeće stanje na predmetnom području, stanje parcela i izgrađenih objekata, kako privatnih, tako i javnih, uključujući objekte javne infrastrukture. Sagledane će biti i mogućnosti daljeg prostornog razvoja na predmetnom području, razvoj infrastrukture i ostalih javnih sadržaja, sa akcentom na razvoju osnovnih namena ovog područja: turistički sadržaji i prostor za odmor. Turistički sadržaji od interesa za opštinu Alibunar su smeštajni kapaciteti, zanatske i uslužne delatnosti, vinski podrumi i slično. Namena prostora - kuća za odmor obuhvata objekte za povremeno stanovanje i vikend boravak, a planom će biti predviđeni i sadržaji seoskog turizma, uslužne i zanatske delatnosti u funkciji turizma, vinski podrumi, hobi vrtovi i slično.
 
Izrada Plana će biti finansirana po principu sufinansiranja između AP Vojvodine - Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Opštine Alibunar, pri čemu će preostali potreban iznos za izradu Plana biti obezbeđen iz sredstava budžeta Opštine Alibunar. 
 
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81