IZVEŠTAJ SA 30. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN7960 1600x120030. sednica je održana dana 16.05.2017. godine u Alibunaru. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić. Na sednici su razmatrana i usvojena sledeća akta:
U cilju zaštite zdravlja stanovništva i zaštite životne sredine utvrđen je predlog Odluke o popisu neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar - Opštinsko veće opštine Alibunar utvrdilo je predlog ove odluke na inicijativu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Ovom odlukom uređuju se popis i podaci neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar, kao i njihovo upravljanje, održavanje i finansiranje. 
Veće je utvrdilo i predlog Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2017. godinu. Za realizaciju Programa planiraju se sredstva predviđena budžetom, kao prihod ostvaren naplatom naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na teritoriji opštine Alibunar u 2017. godini, u iznosu od 6.500.000,00 dinara, kao i preneta sredstva iz 2016. godine prihodovana po istom osnovu u iznosu od 6.516.284,31 dinara, što predstavlja ukupan iznos od 13.016.284,31 dinara. Prema tekstu Programa, planira se da se sredstva koriste za rekonstrukciju Doma kulture u naseljenom mestu Alibunar; za ojačanje kolovozne kontrukcije u naseljenom mestu Dobrica, ulica Žikice Bukacele i ulica Nova, kao i za nastavak radova na izgradnji, opremanju i povezivanju eksploatacionog bunara B3/11 u naseljenom mestu Ilandža. 
 
DSCN7975 1600x1200
 
Na osnovu prethodno sprovedenog postupka za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, a na osnovu izveštaja Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2017. godini i u skladu sa Javnim pozivom za učešće na konkursu opštine Alibunar za sufinansiranje projekata iz sredstava budžeta opštine Alibunar za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, doneto je Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta opštine Alibunar za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za tekuću godinu. 
 
Razmotreni su Završni izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra ''Samoš'' u toku 2016. godine i Informacija o potrebi zaključenja Sporazuma o saradnji u odbrani od grada sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom iz Beograda. Prihvaćena je i Informacija o potrebi zaključenja Sporazuma o saradnji u odbrani od grada sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom iz Beograda, koji je podnelo Odeljenje za privredu, javne službe i razvoj Opštinske uprave opštine Alibunar, u potpunosti i bez primedbi. Opštinsko veće je na osnovu usvojenih izveštaja dala saglasnost da se nakon sprovedenog postupka javne nabavke, trajno i bez naknade, dodeli kao donacija protivgradne rakete Republičkom hidrometeorološkom zavodu iz Beograda za 10 protivgradnih stanica sa teritorije opštine Alibunar radi zaštite poljoprivrednih useva i objekata. Ukoliko protivgradne rakete ne budu iskorišćene u tekućoj godini, iste će Opština Alibunar iskoristiti u narednoj godini.
 
DSCN7980 1600x1200
 
Doneta je Odluka o dodeli lokacije za postavljanje privremenog objekta na javnoj površini. Ovom Odlukom se, neposrednom pogodbom, u zakup dodeljuje površina na lokaciji za postavljanje privremenog objekta na javnoj površini oznake ''Benzinska pumpa 1'' u naseljenom mestu Lokve. Na predmetnoj lokaciji se može postaviti privremeni objekat tipa ugostiteljskog objekta za obavljanje delatnosti ugostiteljstva i pripreme i prodaje brze hrane i pića. Na osnovu ove odluke zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će biti određena cena zakupa, kao i vreme zakupa, pri čemu isto ne može da prekorači maksimalan rok od 5 godina od dana zaključivanja ugovora, odnosno do momenta privođenja lokacije nameni određenoj urbanističkim planom, ili drugim prostorno-planskim dokumentom.
 
Na inicijativu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove razmotren je Izveštaj o lokaciji za postavljanje bankomata PIRAEUS BANK A.D. Beograd. Odlučeno je da lokacija za postavljanje bankomata ove banke bude na prostoru ispred prostorija JATP ''Alibunar'', Trg slobode br. 5.
Tokom zasedanja doneto je i Rešenje o odobravanju jednokratne materijalne pomoći Organizaciji sindikata Opštinske uprave Alibunar za potrebe odlaska članova organizacije – zaposlenih u Opštinskoj upravi, na Radničke sportske igre koje će se održati u Brzeću, u periodu 07-11.06.2017. godine.
 DSCN7978 1600x1200
 
Na samom kraju sednice, Opštinsko veće je razmotrilo i nekoliko pojedinačnih zahteva građana sa područja Opštine Alibunar radi odobravanja različitih vidova pomoći.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81