gore

 • slika 3
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО
 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ
 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ
 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  Представници компаније Елицио посетили су, заједно са председницом општине Алибунар Зораном Братић, Основну школу “Душан Јерковић” у Банатском Карловцу. Захваљујући донацији компаније Елицио од приблизно 2,2 милиона динара,

  Више..

 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  Као знак пажње и изузетне захвалности према онима који су поднели највећи терет пандемије, а то су запослени у дому здравља Алибунар, председница општине Алибунар, Зорана Братић је заједно са својим сарадницима уручила овим храбрим људима захвалнице и симболичне новчане награде.

  Више..

 • НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

  У знак захвалности према младим спортистима који су нашу општину учинили поносном, председница општине, Зорана Братић је уручила захвалнице за изузетне спортске резултате остварене у 2020. години и симболичне новчане награде кадеткињама стонотенисерског клуба „Рапид“ из Николинаца и каратистима клуба „Владимировац“ .

  Више..

 • СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

  Свим грађанима општине Алибунар срећни божићни и новогодишњи празници! Председница општине Алибунар Зорана Братић
 • АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

  Због свакодневног повећања броја оболелих на територији општине Алибунар и све већег притиска на здравствени систем, локална самоуправа предузима све како би помогла Дому здравља „Алибунар“ да пружа адекватну здравствену заштиту свим грађанима општине Алибунар. Трудимо се да побољшамо услове рада у овој установи кроз финансирање набавке опреме, зарада одређеног броја запослених и на све друге начине, рекла је председница Општине Алибунар Зорана Братић.
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

НАГРАДА СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

Награда спортистима за успешну 2020. годину

Sportisti 1У знак захвалности према младим спортистима који су нашу општину учинили поносном, председница општине, Зорана Братић је уручила захвалнице за изузетне спортске резултате остварене у 2020. години и симболичне новчане награде кадеткињама стонотенисерског клуба „Рапид“ из Николинаца и каратистима клуба „Владимировац“ .

 

Sportisti 3

Како је истакла председница: „И у будућности ће се општина Алибунар ангажовати у спровођењу подстицајних мера како би нашу децу, која су будућност наше општине, мотивисала на пре свега здрав, одговоран и активан живот уз значајно учешће у друштвеном животу заједнице и њеном представљању на различитим спортским такмичењима и манифестацијама“.

Sportisti 2Sportisti 4Sportisti 5

Штампа Ел. пошта

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

Обавештење за јавност

Центар министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женоског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно

служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије за упут на добровољно служење војног рока и на Курс за резервне официре у месецу марту.

 

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса:

 

Општи услови:

-да је држављанин Републике Србије;

-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

-да је здравствено способан за војну службу;

-да није одслужио војни рок са оружјем и

-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

-да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Воску Србије;

-да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

-да има позитивну безбедносну проверу.

Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића бр,1,Панчево, где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Црбије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.

                                                                      

                                                                       Центар Министарства одбране Панчево       

Текст конкурса за преузимање   

Штампа Ел. пошта

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине четири стамбене јединице у општини Алибунар намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

На основу члана 8. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица број:360-567/2 од 1. септембра 2011. године (у даљем тексту: Правилник) и члана 7. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11)(у даљем тексту: Уредба), а у вези са чланом 7. Правилника, чланом 19. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и чланом 2. став 1. тачка 2) Уредбе, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције, именована решењем комесара број: 360-567 од 24. августа 2011. године (у даљем тексту: Комисија), дана 25. децембра 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено

време са могућношћу куповине четири стамбене јединице у

општини Алибунар намењене за решавање стамбених потреба избеглица на

територији Републике Србије

 

Alibunar tabela

 

I Корисници Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама и лицима којима је престао статус избеглице - регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и члановима њихових породичних домаћинстава.

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 Kv БР. 151/2 ТС ПАНЧЕВО 2 – ТС АЛИБУНАР, ДЕОНИЦА ОД ТС ПАНЧЕВО 2 ДО СТУБА БР. 99, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 32/2019), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 Kv БР. 151/2 ТС ПАНЧЕВО 2 – ТС АЛИБУНАР, ДЕОНИЦА ОД ТС ПАНЧЕВО 2 ДО СТУБА БР. 99, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, од септембра 2020. године, обрађивача ``Andzor engineering`` doo Нови Сад

(у даљем тексту: Нацрт Плана)

            Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периоду

од 29.12.2020 године до 29.01.2021 године

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДВ 110 Kv БР. 151/3 ТС АЛИБУНАР – ТС ВРШАЦ 1, ДЕОНИЦА ОД ТС АЛИБУНАР ДО СТУБА БР. 154 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 32/2019), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДВ 110 Kv БР. 151/3 ТС АЛИБУНАР – ТС ВРШАЦ 1, ДЕОНИЦА ОД ТС АЛИБУНАР ДО СТУБА БР. 154 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, од августа 2020. године, обрађвача ЈП ``Завод за урбанизам Војводине`` Нови Сад

(у даљем тексту: Нацрт Плана)

            Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периоду

од 29.12.2020 године до 29.01.2021 године

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ``ХОРА`` У ВЛАДИМИРОВЦУ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 32/2019), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ``ХОРА`` У ВЛАДИМИРОВЦУ (ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА), обрађивача доо за архитектуру и урбанизам ``Blockart`` Панчево

(у даљем тексту: Нацрт Плана)

            Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском периоду

од 29.12.2020 године до 29.01.2021 године

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

ОДРЖАНА 4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Скупштина општине Алибунар је дана 20. децембра 2020. године одржала своју 4. седницу, којој је председавао председник Скупштине Неђељко Коњокрад.

 

На дневном реду седнице било је више тачака, од којих је свакако најзачајнија доношење Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2021. годину. Укупни приходи и расходи планирани су у износу од 757.998.738 динара. У структури прихода, пренета средства из 2020.г. износе 43.750.000 динара. Приходи и примања планирају се у следећим величинама: приходи од пореза 391.185.000 динара, трансфери од других нивоа власти 185.913.738 динара, приходи од имовине 112.870.000 динара, приходи од продаје добара и услуга 15.175.000 динара, новчане казне и одузета имовинска корист 4.005.000 динара, мешовити И неодређени приходи 3.100.000 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2 милиона динара. Расходи се планирају за следеће намене и у следећим укупним износима: расходи за запослене укупно 168.725.000 динара, коришћење услуга и роба 270.909.000 динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1.760.000 динара, субвенције 12.500.000 динара, донације, дотације и трансфери 135.402.600 динара, социјално осигурање и социјална заштита 51.400.000 динара, остали расходи 48.582.138 динара, средства резерве (стална и текућа) 8.500.000 динара, основна средства 27.020.000 динара, природна имовина (експропријација) 14.000.000 динара и отплата главнице кредиторима 19.200.000 динара. У својству предлагача, председница Општине Зорана Братић обавестила је одборнике Скупштине да је након успешно реализованих пројеката обнове зграда Дома здравља и фискултурне сале у Алибунару завршен и пројекат изградње нове зграде вртића у Банатском Карловцу, па се у 2021.г. наставља његова реализација. Општина ће и наредне године ће наставити са: финансирањем превоза ученика; финансирањем пројеката удружења грађана, верских организација и спортских удружења; заједничким финансирањем пројекта економског оснаживања породица избеглих, прогнаних и интерно расељених лица заједно са Комесаријатом за избеглице и миграције. Општина наставља са набавком и доделом тзв. ‘’беби-пакети’’ за све новорођене бебе на територији Општине. Планира се реализација наставка финансирања пројеката јавних радова и стручне праксе, који се реализују у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У наредном периоду посебна пажња биће посвећена пружању подршке раду Дома здравља у циљу обезбеђења пуне здравствене заштите становништва. Новина је и то што ће се из буџета Општине, после много година, давати и субвенције за унапређење пољопривредне производње, за шта је планирано 10 милиона динара.

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81