gore

 • slika 3
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  Председница општине Алибунар Зорана Братић, првог дана школе заједно са својим сарадницима посетила је школске установе на територији општине Алибунар. Председница је у разговору са просветним радницима и родитељима истакла да општина наставља са улагањем у обнову и изградњу образовних институција, наглашавајући да је сада најважније да су створени услови за безбедан повратак деце у школске клупе. Општина је обезбедила свим првацима и пригодне поклоне. Уручено је укупно 160 ранчева, колико и има ђака првака ове школске године

  Више..

 • Грађани општине Алибунар који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.

  Више..

 • Грађани општине Алибунар могу од сада електронским путем и на потпуно бесплатана начин пријавити децу за упис у предшколску установу "Полетарац" Алибунар.
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ


Održana izložba pernatih ljubimaca i kunića u Dobrici

DSCN3790Društvo "Dobrica" već godinama unazad, tradicionalno organizuje izložbu golubova, ukrasne živine i kunića. Ova zanimljiva izložba održana je u periodu od 4. do 6. decembra u Dobrici, a okupila je izlagače iz celog Banata koji su i ovoga puta prikazali najlepše primerke svojih pernatih ljubimaca.
Na izložbi je bilo prisutno 112 izlagača koji su prezentovali oko 486 ptica, oko 100 kokoši i 23 kunića. Zahvaljujući ovim brojkama, organizator je mogao konstatovati da se radi o jednoj od do sada najposećenijih izložbi, kako kada je reč o broju izlagača, tako i kada je reč o broju posetilaca. Stručni žiri izabrao je najkvalitetnije primerke.

Настави са читањем

Oдржана 87. седница Општинског већа

DSCN3030 1 1У петак, 4. децембра 2015. одржана је 87. седницa Општинског већа Општине Алибунар.
Седницом је председавао Предраг Белић, председник Општине Алибунар. Општинско веће је на седници усвојило низ значајних аката, решења и одлука, које се односе на актуелна питања од локалног значаја.

38. седница Скупштине Општине Алибунар

DSCN0098 138. седница Скупштине Општине Алибунар, којом је председавала председница СО Зузана Ђукић, одржана је 20.11.2015.
На предлог Општинског већа, Скупштина је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину. Разлози за доношење тзв. ''ребаланса'' налазе се у потреби прерасподеле средстава, односно планирања средстава за спровођење поступка рационализације у јавном сектору.

Настави са читањем

Статут Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 4,5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012) члана 2 и 3. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/11) као и члана 20 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) члана 40 тачка 9 Статута општине Алибунар и Одлуке Скуштине општине Алибунар о промени оснивачког акта друштвеног Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац од 22.02.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' донео је дана 11.03.2013. године
 
С  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Усаглашавање оснивачког акта
 
Члан 1.
         У циљу усаглашавања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' (Сл.лист општине Алибунар 1/2004) којим је организовано као Друштвено јавно комунално предузеће ''Услуга'' Банатски Карловац, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 44278/2005 од 01.07.2005. године ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима те се доноси нови оснивачки акт.
 
Оснивање јавног предузећа
 
Члан 2.
           Ради обезбеђивања услова за снаб девање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атомосферских и отпадних вода, оснива се Јавно предузеће ''Север Иланџа'' (у даљем тексту: Предузеће).
 
Циљ оснивања јавног предузећа
 
Члан 3.
           ЈКП ''Услува'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одовђења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајних корисника услуга..
 
Предмет одлуке
 
Члан 4.
           Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП ''Север Иланџа'', у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
-      Назив и седиште оснивача;
-      Пословно име и седиште ЈКП ''Услуга'';
-      Претежна делатност ЈКП ''Услуга'';
-      Права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП ''Услуга'' као и ЈКП ''Услуга'' према оснивачу;
-       Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношење ризика;
-      Услови и начин задуживања ЈКП ''Услуга'';
-      Заступање ЈКП ''Услуга'';
-      Износ основног капитала као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-      Органи ЈКП ''Услуга'';
-      Имовина која се не сме отуђити;
-      Располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП ''Услуга'' у складу са законом;
-      Заштита животне средине и безбедност радника;
-      Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП ''Услуга''.
 
II   ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
 
Оснивач јавног предузећа
 
Члан 5.
           Оснивач ЈКП ЈКП ''Услуга'' је:
           Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975, ПИБ: 101084202.
           Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.
 
Правни статус јавног предузећа
 
Члан 6.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' у правном промету са трећим лицима има своја овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
 
Одговорност за обавезе јавног предузећа
 
Члан 7.
         ЈКП ЈКП ''Услуга'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
         Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ЈКП ''Услуга'', осим у случајевима прописаним законом.
 
Заступање и представљање јавног предузећа
 
Члан 8.
          ЈКП ЈКП ''Услуга'' заступа и представља директор.
 
III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
 
Пословно име предузећа
 
Члан 9.
           ЈКП ''Услуга'' послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
           Скраћено пословно име је ЈКП ''Услуга''.
           О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' уз сагласност оснивача.
 
Седиште предузећа
 
Члан 10.
           Седиште ЈКП ''Услуга'' је у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина бр. 5-7.
            О промени седишта ЈКП ''Услуга'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
 
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
 
Члан 11.
           ЈКП ''Услуга'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом, румунском језику и латиничном писму и словачком језику и латиничном писму.
          Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈКП ''Услуга''.
           Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈКП ''Услуга'' и место за датум и број.
           ЈКП ''Услуга'' има свој знак који садржи назив и адресу ЈКП ''Услуга'', а који ће бити дефинисан Статутом ЈКП ''Услуга''.
 
Упис предузећа у регистар
 
 
Члан 12.
           ЈКП ''Услуга'' се за обављање своје делатности од општег интереса утврђене овом одлуком уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу са законом.
 
Унутрашња организација предузећа
 
Члан 13.
           ЈКП ''Услуга'' послује као јединствена радна целина.
           Актом директора ЈКП ''Услуга'' уређује унутрашњу организацију и систематизацију послова.
 
IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Претежна делатност 
 
Члан 14.
           Претежна делатност ЈКП ''Услуга'' је:
-         36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде..
            Осим наведене претежне делатности ЈКП ''Север Иланџа'' се бави и другим делатностима као што су:
-      37.00  Уклањање отпадних вода
-      38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
-      39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у обалсти управљања отпадом
-      42.21  Изградња цевовода
-      42.91  Изградња хидротехничких објеката
-      43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
-      70.10  Управљање економским субјектом
-      70.22  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
-      71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
-      71.20  Техничко испитивање и анализа
-      46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      49.41 Друмски превоз терета
-      52.10 Складиштење
-      38.11 Сакупљање отпада који није опасан
-      38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
-      38.31 Демонтажа олупина
-      39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      81.30  Услуге уређења и одржавања околине
-      81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
-      81.29 Услуге осталог чишћења
-      96.03  Погребне и сродне делатности
-      52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
-      01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
-      96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности
-      43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
-      52.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
-      43.12 Припрема градилишта
-      43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
-      46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
-      47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
-      49.50 Цевоводни транспорт.
 
          ЈКП ''Услуга'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
           О промени делатности ЈКП ''Услуга'' као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са законом.
 
Услови за обављање делатности од општег интереса
 
 
 
Члан 15.
          ЈКП ''Услуга'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утвди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1)    техничке опремљености
2)    кадровске опремљености
3)    безбедности и здравља на раду
4)    заштите и унапређења животне средине и
5)    других услова прописаних законом.
 
Оснивање зависних друштава
 
Члан 16.
         ЈКП ''Услуга'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.
         ЈКП ''Услуга'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Алибунар, као оснивач према ЈКП ''Услуга''.
        На одлуку из става 1 овог члана сагласност даје Скупштина Општине Алибунар.
 
V   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
 
Основни капитал
 
Члан 17.
        Основни капитал ЈКП ''Услуга'' износи 26.000,00 РСД.
 
Имовина предузећа
 
Члан 18.
        Имовину ЈКП ''Услуга'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вреднсоти и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП ''Услуга'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.
        ЈКП ''Услуга'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈКП ''Услуга'' с једне стране и општине Алибунар као оснивача с друге стране.
        ЈКП ''Услуга'' не може отуђити пословни простор у Банатском Карловцу, Жарка Зрењанина 5-7 у којем обавља делатност, односно пословни простор седишта ЈКП ''Услуга''.
 
Члан 19.
        Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКП ''Услуга'' у складу са законом и актима Скупштине општине Алибунар.
        По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Алибунар стиче уделе у ЈКП ''Услуга'' као и права по основу тих удела.
        Капитал ЈКП ''Услуга'' подељен на уделе уписује се у регистар.
 
Повећање и смањење оснивачког капитала
 
Члан 20.
        О повећању или смањењу основног капитала ЈКП ''Услуга'' одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.
 
Средства јавног предузећа
 
Члан 21.
        ЈКП ''Услуга'' у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
-      продајом производа и услуга
-      из кредита
-      из донација и поклона
-      из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и
-      из осталих извора у складу са законом.
 
Расподела добити
 
Члан 22.
         Добит ЈКП ''Услуга'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.
 
Начела за одређивање цена услуге
 
Члан 23.
         Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП ''Север Иланџа'' уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.
         Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаном законом којим је уређена комунална делатност и то:
1)    начело ''потрошач плаћа''
2)    начело ''загађивач плаћа''
3)    начелом довољности цене да покрије пословне расходе
4)    начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности
5)    начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивањем комуналне услуге.
 
Цене производа и услуга
 
Члан 24.
         Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1)    пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2)    расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је локална самоуправа дала сагласност,
3)    добит вршиоца комуналне делатности.
         Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.
 
Измене цена производа и услуга
 
Члан 25.
          ЈКП ''Услуга'' је у обавези да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
         Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, ЈКП ''Услуга'' може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменама годишњег програма пословања.
         Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Алибунар.
 
Унапређење рада и развоја предузећа
 
Члан 26.
         Унапређење рада и развоја ЈКП ''Услуга'' заснива се на дуговорчном и средњорочном плану рада и развоја.
         Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђује се пословна политика и развој ЈКП ''Услуга'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
         Планови и програми рада ЈКП ''Услуга'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ЈКП ''Услуга'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.
 
Планови и програми
 
Члан 27.
         Планови и програми у ЈКП ''Услуга'' су:
-      план и програм развоја Предузећа
-      финансијски планови
-      други планови и програми.
           Планови и програми ЈКП ''Услуга'' достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
          Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Алибунар.
 
VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
 
Праваоснивача
 
Члан 28.
          По основу учешћа у основном капиталу ЈКП ''Услуга'', општина Алибунар као оснивач има следећа права:
-      право управљања ЈКП ''Услуга'' на начин утврђен Статутом ЈКП ''Услуга'';
-      право на учешће у расподели добити ЈКП ''Услуга'';
-      право да буду информисани о пословању ЈКП ''Услуга'';
-      право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка ЈКП ''Услуга'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-      друга права у складу са законом.
 
Обезбеђење општег интереса
 
Члан 29.
           Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано, Скупштина општине Алибунар даје сагласност на:
-      Статут ЈКП ''Услуга'';
-      давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
-      располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својини ЈКП ''Услуга'', веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
-      улагање капитала;
-      статусне промене;
-      акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацију;
-      друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.
           Задужење ЈКП ''Услуга'' може се вршити код пословних банака, ради спровођења програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине.
          На одлуку о условима и начину задужења ЈКП ''Услуга'' Скупштина општине Алибунар даје претходну сагласност.
 
Члан 30.
         Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:
1.    Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
2.    Претходну сагласност на повећање броја запослених.
 
 
Континуирано и квалитетно пружање услуга
 
 
 
Члан 31.
          ЈКП ''Услуга'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
 
Несметано функционисање постројења и опреме
 
Члан 32.
         ЈКП ''Услуга'' је дужно да предузима мере и активности за редовно и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање своје делатности у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављња делатности од општег интереса због које је основано.
 
Поремећај у пословању
 
Члан 33.
           У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'', Скупштина општине Алибунар може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
-      разрешење Надзорног одбора и директора
-      ограничења права огранка ЈКП ''Услуга'' да иступа у правном промету са трећим лицима
-      ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
-      друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.
 
Члан 34.
          У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'' Општинско веће општине Алибунар, предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
-       промену унутрашње организације ЈКП ''Услуга''.
 
VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
 
Пословање под тржишним условима
 
Члан 35.
         ЈКП ''Услуга'' послује по тржишним условима, у складу са законом.
 
Пружање услуга корисницима са територије других општина
 
Члан 36.
         У обављању своје претежне делатности, ЈКП ''Услуга'' своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.
         Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, ЈКП ''Услуга'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
 
Расподела добити
 
Члан 37.
          Добит ЈКП ''Услуга'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.
          Пословни резултат ЈКП ''Услуга'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
          Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.
 
VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Органи Јавног предузећа
 
Члан 38.
           Управљање у ЈКП ''Услуга'' је организовано као једнодомно.
           Органи Јавног предузећа су:
1)    Надзорни одбор
2)    директор.
 
1)    Надзорни одбор
 
Састав Надзорног одбора
 
Члан 39.
           Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
           Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈКП ''Услуга''.
 
Услови за чланове Надзорног одбора
 
Члан 40.
            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
-      да је пунолетно и пословно способно лице
-      да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
-      да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће
-      најмање три године радног искуства на руководећем положају
-      да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
-      да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
 
Мандат чланова Надзорног одбора
 
Члан 41.
           Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
           Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:
-      надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
-      оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
-      пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
           Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
           Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно новог председника или члана Надзорног одбора.
 
Надлежност Надзорног одбора
 
Члан 42.
            Надзорни одбор:
1)    утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2)    усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3)    доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4)    надзире рад директора;
5)    врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6)    успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7)    утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу на сагласност;
8)    доноси Статут уз сагласност оснивача;
9)    одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.
 
Накнада за рад
 
Члан 43.
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
           Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу Извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП ''Услуга''.
 
2)    Директор
 
Члан 44.
          Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
          На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
         Директор ЈКП ''Услуга'' заснива радни однос на одређено време.
 
Надлежности директора
 
Члан 45.
           Директор ЈКП ''Услуга'':
1)    представља и заступа предузеће;
2)    организује и руководи процесом рада;
3)    води пословање предузећа;
4)    одговара за законитост рада предузећа;
5)    предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6)    предлаже финансијске извештаје;
7)    извршава одлуке Надзорног одбора;
8)    врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
Зарада директора
 
Члан 46.
           Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају позитивног пословања предузећа.
          Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Мандат директора
 
Члан 47.
           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
 
Разрешење директора
 
Члан 48.
           Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
            Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
 
Члан 49.
           Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
 
Суспензија директора
 
Члан 50.
            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.
           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
 
Вршилац дужности директора
 
Члан 51.
            Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1)    уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке, или у случају разрешења пре истека мандата;
2)    уколико буде донето решење о суспензији директора;
3)    у случају смрти или губитка пословне способности директора.
           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
            У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.
 
IX   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
 
Поремећаји у пословању
 
Члан 52.
           У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Услуга'', Скупштина општине Алибунар, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање ЈКП ''Услуга'' и обављање делатности од општег интереса а нарочито:
-      промену унутрашње организацдије предузећа
-      разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа,
-      ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
-      ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.
 
Остваривање права на штрајк
 
Члан 53.
            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса по основу рада.
            У ЈКП ''Услуга'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
            У случају штрајка радника ЈКП ''Услуга'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
            Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Алибунар у складу са законом.
 
Унутрашња организација
 
Члан 54.
           Статутом, општим актима и другим актима предузећа, ближе се уређује унутрашња организација ЈКП ''Услуга'', делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање ЈКП ''Услуга'' у складу са законом.
 
Радни односи
 
Члан 55.
           Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором ЈКП ''Услуга'' у складу са законом и актима оснивача.
           Колективни уговор ЈКП ''Услуга'' мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.
 
Безбедност и здравље запослених на раду
 
Члан 56.
            Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, или уговором о раду.
 
Заштита животне средине
 
Члан 57.
           ЈКП ''Услуга'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају приордне и радом створене вредности човекове средине.
           Статутом ЈКП ''Услуга'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
 
Јавност рада
 
Члан 58.
           Рад ЈКП ''Услуга'' је јаван.
           За јавност рада ЈКП ''Услуга'' одговоран је директор.
 
Доступност информација
 
Члан 59.
            Доступност информација од јавног значаја ЈКП ''Услуга'' врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
 
Пословна тајна
 
Члан 60.
            Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
 
Х   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
 
Општи акти
 
Члан 61.
            Општи акти ЈКП ''Услуга'' су Статут и други општи акти утврђени законом.
            Статут је основни општи акт ЈКП ''Услуга''.
            Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом ЈКП ''Услуга''.
             Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у ЈКП ''Услуга'' морају бити у складу са општим актима ЈКП ''Услуга''.
 
ХI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 62.
           ЈКП ''Услуга'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
           Остали општи акти, надлежни органи ЈКП ''Услуга'' су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''Услуга''.
 
Члан 63.
          ЈКП ''УСЛУГА'' је правни следбеник ДЈКП ''Услуга'' тако да преузима сва права и обавезе као и раднике правног претходника, након усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
 
Члан 64.
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Друштвеног јавног комуналног предузећа – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/2004).
 
Члан 65.
           Овај статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
 
Објављено на огласној табли предузећа
Дана ___________ 2013 године.
 
Председник Надзорног одбора
Илија Јовановић, с.р.

Статут Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа''

На основу члана 4,5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/2012) члана 2 и 3. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/11) као и члана 20 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) члана 40 тачка 9 Статута општине Алибунар и Одлуке СО Алибунар о промени оснивачког акта друштвеног Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' од 22.02.2013. године, Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' донео је дана 30.10.2013. године
 
С  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА''
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Усаглашавање оснивачког акта
 
Члан 1.
         У циљу усаглашавања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'', ставља се ван снаге Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' (Сл.лист општиен Алибунар 1/2010) којим је организовано као Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'', уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 40716/2010 од 30.04.2010. године ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима те се доноси нови оснивачки акт.
 
Циљ оснивања јавног предузећа
 
Члан 2.
           Јавно предузеће ''Север Иланџа'' (у даљем тексту: Предузеће) је основано ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће као и делатност од општег интереса за уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга.
 
Члан 3.
           Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП ''Север Иланџа'', регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП ''Север Иланџа'', у обављању делатности од општег интереса а нарочито:
1.    Назив и седиште оснивача
2.    Пословно име и седиште ЈКП ''Север Иланџа''
3.    Претежна делатност ЈКП ''Север Иланџа''
4.    Права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП ''Север Иланџа'' као и ''Север Иланџа'' према оснивачу
5.    Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношење ризика
6.    Услови и начин задуживања ЈКП ''Север Иланџа''
7.    Заступање ЈКП ''Север Иланџа''
8.    Износ основног капитала као и опис, врста и вредност неновчаног улога
9.    Органи ЈКП ''Север Иланџа''
10. Имовина која се не сме отуђити
11. Располагање (отуђивање и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП ''Север Иланџа''у складу са законом
12. Заштита животне средине и безбедност радника
13. Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП ''Север Иланџа''.
 
II   ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
 
Члан 4.
           Оснивач ЈКП ''Север Иланџа'' је Општина Алибунар, Трг слободе 4, матични број 08060975, ПИБ: 101084202.
 
Правни статус јавног предузећа
 
Члан 5.
          ЈКП ''Север Иланџа'' има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
          ЈКП ''Север Иланџа'' у правном промету са трећим лицима има своја овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
 
Одговорност за обавезе јавног предузећа
 
Члан 6.
         ЈКП ''Север Иланџа'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
         Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ''Север Иланџа'', осим у случајевима прописаним законом.
 
Заступање и представљање јавног предузећа
 
Члан 7.
          ЈКП ''Север Иланџа'' заступа и представља директор.
 
III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
 
Пословно име предузећа
 
Члан 8.
           Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом:
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа.
           Скраћено пословно име је ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
           О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' уз сагласност оснивача.
 
Седиште предузећа
 
Члан 9.
           Седиште ЈКП ''Север Иланџа'' је у Иланџи, ул. Светог Саве бр.2.
            О промени седишта ЈКП ''Север Иланџа'' одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.
 
Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
 
Члан 10.
           ЈКП ''Север Иланџа'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним писмом.
           Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Предузећа.
           Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум и број.
           ЈКП ''Север Иланџа'' има свој знак који садржи назив и адресу ЈКП ''Север Иланџа'', а који ће бити дефинисан Статутом ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Упис предузећа у регистар
 
Члан 11.
           ЈКП ''Север Иланџа'' се за обављање своје делатности од општег интереса утврђене овом одлуком уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације у складу са законом.
 
Унутрашња организација предузећа
 
Члан 12.
           ЈКП ''Север Иланџа'' послује као јединствена радна целина.
           Актом директора ЈКП ''Север Иланџа'' уређује унутрашњу организацију и систематизацију послова.
 
IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Претежна делатност 
 
Члан 13.
           Претежна делатност ЈКП ''Север Иланџа'' је:
-         36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
            Осим наведене претежне делатности ЈКП ''Север Иланџа'' се бави и другим делатностима као што су:
-      37.00  Уклањање отпадних вода
-      38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
-      39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у обалсти управљања отпадом
-      42.21  Изградња цевовода
-      42.91  Изградња хидротехничких објеката
-      43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
-      70.10  Управљање економским субјектом
-      70.22  Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
-      71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
-      71.20  Техничко испитивање и анализа
-      46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
-      46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
-      49.41 Друмски превоз терета
-      52.10 Складиштење
-      38.11 Сакупљање отпада који није опасан
-      38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
-      38.31 Демонтажа олупина
-      39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
-      81.30  Услуге уређења и одржавања околине
-      81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
-      81.29 Услуге осталог чишћења
-      96.03  Погребне и сродне делатности
-      52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
-      01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
-      96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности
-      43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
-      52.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
-      43.12 Припрема градилишта
-      43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
-      46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
-      47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
-      49.50 Цевоводни транспорт.
 
          ЈКП ''Север Иланџа'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
           О промени делатности ЈКП ''Север Иланџа'' као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом.
 
Услови за обављање делатности од општег интереса
 
Члан 14.
          ЈКП ''Север Иланџа'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утвди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1)    Техничке опремљености
2)    Кадровске опремљености
3)    Безбедности и здравља на раду
4)    Заштите и унапређења животне средине и
5)    Других услова прописаних законом.
 
Оснивање зависних друштава
 
Члан 15.
         ЈКП ''Север Иланџа'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 13 ове одлуке у складу са законом о привредним друштвима.
         ЈКП ''Север Иланџа'' према зависном друштву капитала из става 1 овог члана има права, обавезе и одговорности које има општина Алибунар, као оснивач према ЈКП ''Север Иланџа''.
        На одлуку из става 1 овог члана сагласност даје Скупштина Општине Алибунар.
 
V   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
 
Основни капитал
 
Члан 16.
        Основни капитал ЈКП ''Север Иланџа'' износи 267,21 евра, динарска против вредност 26.579.70 рсд – неновчани капитал – рачунарска опрема.
 
Имовина предузећа
 
Члан 17.
        Имовину ЈКП ''Север Иланџа'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вреднсоти и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП ''Север Иланџа'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Алибунар.
        ЈКП ''Север Иланџа'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈКП ''Север Иланџа'' с једне стране и општине Алибунар као оснивача с друге стране.
        ЈКП ''Север Иланџа'' не може отуђити пословни простор у Иланџи, Светог Саве 2 у којем обавља делатност, односно пословни простор седишта ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Члан 18.
        Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКП ''Север Иланџа'' у складу са законом и актима Скупштине општине Алибунар.
        По основу улагања средстава из става 1 овог члана општина Алибунар стиче уделе у ЈКП ''Север Иланџа'' као и права по основу тих удела.
        Капитал ЈКП ''Север Иланџа'' подељен на уделе уписује се у регистар.
 
Повећање и смањење оснивачког капитала
 
 
Члан 19.
        О повећању или смањењу основног капитала ЈКП ''Север Иланџа'' одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.
 
Средства јавног предузећа
 
Члан 20.
        ЈКП ''Север Иланџа'' у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
-      Продајом производа и услуга
-      Из кредита
-      Из донација и поклона
-      Из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и
-      Из осталих извора у складу са законом.
 
Расподела добити
 
Члан 21.
         Добит ЈКП ''Север Иланџа'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.
 
Начела за одређивање цена услуге
 
Члан 22.
         Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП ''Север Иланџа'' уређују се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.
         Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаном законом којим је уређена комунална делатност и то:
1)    Начело ''потрошач плаћа''
2)    Начело ''загађивач плаћа''
3)    Начелом довољности цене да покрије пословне расходе
4)    Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности
5)    Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивањем комуналне услуге.
 
Цене производа и услуга
 
Члан 23.
         Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1)    Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2)    Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је локална самоуправа дала сагласност,
3)    Добит вршиоца комуналне делатности.
         Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.
 
Измене цена производа и услуга
 
Члан 24.
          Предузеће је у обавези да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања.
         У случају значајне промене вредности елемената на основу којих се обрачунавају цене, Предузеће може у току пословне године да оснивачу поднесе детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменама годишњег програма пословања.
         Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Алибунар.
 
Унапређење рада и развоја предузећа
 
Члан 25.
         Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дуговорчном и средњорочном плану рада и развоја.
         Плановима и програмом рада, утврђује се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
 
Планови и програми
 
Члан 26.
         Планови и програми у Предузећу су:
-      План и програм развоја Предузећа
-      Финансијски планови
-      Други планови и програми.
           Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
          Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине Алибунар.
 
VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
 
Праваоснивача
 
Члан 27.
          По основу учешћа у основном капиталу Предузећа, општина Алибунар као оснивач има следећа права:
-      Право управљања ЈКП ''Север Иланџа'' на начин утврђен статутом предузећа
-      Право на учешће у расподели добити предузећа
-      Право да буду информисани о пословању Предузећа
-      Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
-      Друга права у складу са законом.
 
Обезбеђење општег интереса
 
Члан 28.
           Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано, Скупштина општине Алибунар даје сагласност на:
-      Статут ЈКП ''Север Иланџа''
-      Давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
-      Располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својини Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
-      Улагање капитала
-      Статусне промене
-      Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацију
-      Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.
           Задужење Предузећа може се вршити код пословних банака, ради спровођења програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине.
 
Члан 29.
         Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:
-      Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
-      Претходну сагласност на повећање броја запослених.
 
Континуирано и квалитетно пружање услуга
 
Члан 30.
          ЈКП ''Север Иланџа'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
 
Несметано функционисање постројења и опреме
 
Члан 31.
         ЈКП ''Север Иланџа'' је дужно да предузима мере и активности за редовно и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање своје делатности у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављња делатности од општег интереса због које је основано.
 
Поремећај у пословању
 
Члан 32.
           У слугачју поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Алибунар може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
-      Пазрешење Надзорног одбора и директора
-      Ограничења права огранка ЈКП ''Север Иланџа'' да иступа у правном промету са трећим лицима
-      Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
-      Друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.
 
Члан 33.
          У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Север Иланџа'' Општинско веће општине Алибунар, предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса а нарочито промену унутрашње организације Предузећа.
 
VII   ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
 
Пословање под тржишним условима
 
Члан 34.
         Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
 
Пружање услуга корисницима са територије других општина
 
Члан 35.
         У обављању своје претежне делатности, Преудзеће своје производе и услуге може испоручивати односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.
         Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
 
Расподела добити
 
 
Члан 36.
          Добит Предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала резерве или за друге намене, у склауд са законом и посебном одлуком Скупштине општине Алибунар.
          Пословни резултат преудзећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
          Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.
 
VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Органи Јавног предузећа
 
Члан 37.
           Управљање у ЈКП ''Север Иланџа'' је организовано као једнодомно.
           Органи Јавног предузећа су:
1)    Надзорни одбор
2)    директор.
 
 1. Надзорни одбор
 
Састав Надзорног одбора
 
Члан 38.
           Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
           Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Предузећа.
 
Услови за чланове Надзорног одбора
 
Члан 39.
            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1)    Да је пунолетно и пословно способно лице
2)    Да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
3)    Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће
4)    Најмање три године радног искуства на руководећем положају
5)    Да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања
6)    Да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или сужбене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
 
Мандат чланова Надзорног одбора
 
Члан 40.
           Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.
           Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:
-      Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,
-      Оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа,
-      Пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима,
-      У случају постојања сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
           Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
           Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно новог председника или члана Надзорног одбора.
 
Надлежност Надзорног одбора
 
Члан 41.
            Надзорни одбор:
-      Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији,
-      Усваја извештај о степену реализације програма пословања,
-      Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
-      Надзире рад директора,
-      Врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа,
-      Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима,
-      Утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља из оснивачу на сагласност,
-      Доноси Статут уз сагласност оснивача,
-      Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача,
-      Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача,
-      Даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача,
-      Закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа,
-      Врши и друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
           Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.
 
Накнада за рад
 
Члан 42.
          Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
           Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа.
 
 1. Директор
 
Члан 43.
          Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
          На услове за именовање директора Предузећа, сходно се примењују одредбе закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
         Директор ЈКП ''Север Иланџа'' заснива радни однос на одређено време.
 
 
Надлежности директора
 
Члан 44.
           Директор ЈКП ''Север Иланџа'':
-      Представља и заступа предузеће,
-      Организује и руководи процесом рада,
-      Води пословање предузећа,
-      Одговара за законитост рада предузећа,
-      Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
-      Предлаже финансијске извештаје,
-      Извршава одлуке Надзорног одбора,
-      Врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
Зарада директора
 
Члан 45.
           Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају позитивног пословања предузећа.
          Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Мандат директора
 
Члан 46.
           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
 
Разрешење директора
 
Члан 47.
           Предлог за разрешење може поднети надзорни одбор предузећа.
            Предлог за разрешење мора бити образложен за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
 
Члан 48.
           Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
 
Суспензија директора
 
Члан 49.
            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.
           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
 
Вршилац дужности директора
 
Члан 50.
            Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
-      у случају да директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке, или у случају разрешења пре истека мандата,
-      уколико буде донето решење о суспензији директора,
-      у случају смрти или губитка пословне способности директора.
           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
            У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Алибунар може донети одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.
 
IX   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
 
Поремећаји у пословању
 
Члан 51.
           У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина општине Алибунар, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Предузећа и обављање делатности од општег интереса а нарочито:
-      Промену унутрашње организацдије предузећа
-      Разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа,
-      Ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима
-      Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.
 
Остваривање права на штрајк
 
Члан 52.
            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својим професионалних и економских интереса по основу рада.
            У предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
            У случају штрајка запослених у предузећу, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
            Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Алибунар у складу са законом.
 
Унутрашња организација
 
Члан 53.
           Статутом, општим актима и другим актима предузећа, ближе се уређује унутрашња организација предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа у складу са законом.
 
Радни односи
 
Члан 54.
           Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором предузећа у складу са законом и актима оснивача и посебним колективним уговором.
 
Безбедност и здравље запослених на раду
 
Члан 55.
            Права, обавезе и одгворности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима предузећа, или уговором о раду.
 
Заштита животне средине
 
Члан 56.
           Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају приордне и радом створене вредности човекове средине.
           Статутом предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
 
Јавност рада
 
Члан 57.
           Рад Јавног предузећа је јаван.
           За јавност рада одговоран је директор.
 
Доступност информација
 
Члан 58.
            Доступност информација од јавног значаја предузеће врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
 
Пословна тајна
 
Члан 59.
            Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
 
Х   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
 
Општи акти предузећа
 
Члан 60.
            Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
            Статут је основни општи акт предузећа.
            Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.
             Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу морају бити у складу са општим актима предузећа и Статутом.
 
ХI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 61.
           Предузеће је дужно да Статут усагласи са Одлуком о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' од 22.02.2013. године у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
           Остали општи акти, надлежни органи предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''Север Иланџа''.
 
Члан 62.
          ЈКП ''Север Иланџа'' је правни следбеник ЈКП ''Север Иланџа'' тако да преузима сва права и обавезе као и раднике правног претходника, након усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
 
Члан 63.
          Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ЈКП ''Север Иланџа'' (Сл.лист општине Алибунар број 1/2010).
 
Члан 64.
           Измене и допуне Статута и других општих аката предузећа, врше се на начин и по поступку као и за њихово доношење.
 
Члан 65.
           Овај Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
 
Председник Надзорног одбора
Дарко Николић, с.р.

Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 21. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91 и 71/94), чланова 44. и 81. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 52/11), члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Службени гласник РС'', број 52/11), Управни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'''Алибунар, на својој седници одржаној дана 04.06.2013. године донео је
 
С  Т  А  Т  У  Т
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
       Овим Статутом уређују се питања од значаја за обављање делатности, рад и пословање Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар (у даљем тексту: Библиотека) и то: назив оснивача, назив и седиште установе, овлашћења у правном промету, делатност, средства установе, органи, општи акти и друга питања.
 
Члан 2.
        Библиотека је основана 28. априла 1995. године.
        Оснивач Библиотеке је Скупштина општине Алибунар.
 
Члан 3.
        Дан Библиотеке је 25. октобра у знак сећања на датум рођења Вука Стефановића Караџића по коме је Библиотека добила име.
 
Члан 4.
        Библиотека је установа културе, односно заштите културних добара, која обавља библиотечко-информациону делатност.
        Библиотека се према садржају библиотечко-информационе грађе и извора и према профилу корисника разврстава у јавну библиотеку.
        Библиотека је установа са својством правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и статутом.
         У Библиотеци се ради обављања делатности образују следећа одељења:
1.    Позајмно одељење за одрасле
2.    Позајмно одељење за децу.
 
Члан 5.
         Библиотека послује под фирмом Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар.
         Седиште Библиотеке је у Алибунар, у улици Железничка 2.
 
Члан 6.
         Рад Библиотеке је јаван.
         Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и овим Статутом.
 
Члан 7.
         Библиотека има овлашћења у јавном промету.
         У правном промету са трећим лицима Библиотека иступа у своје име и за свој рачун.
         У правном промету са трећим лицима Библиотека за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
 
Члан 8.
         Библиотека има свој печат и штамбиљ.
          Печат Библиотеке је округлог облика 35 мм, са текстом: Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар на српском језику,Biblioteca comunala ’’Vuk Karadžić’’ на румунском иObecna biblioteka ’’Vuk Karadžić’’ на словачком језику, а у средини је уписана реч Алибунар ћирилицом и латиницом.
          Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика дужине 55 мм, ширине 25 мм са текстом: Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар исписана ћирилицом и латиницом, а испод текста назначена је реч ''Број'' поред које се налази место за упис броја, испод ње празна црта за датум, а испод тога је реч Алибунар исписана ћирилицом и латиницом.
           Печат Библиотеке је исписан српским, румунским и словачким језиком ћирилицом и латиницом.
          Штамбиљ Библиотеке је исписан српским језиком ћирилицом и латиницом.
 
II  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
 
Члан 9.
           Библиотеку заступа и представља директор Библиотеке (у даљем тексту: директор).
           Директор је овлашћен да у ие Библиотеке у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Библиотеку пред судовима и другим органима.
 
Члан 10.
            Директор своја овлашћења у погледу заступања и представљања може путем писаног пуномоћја пренети на друга лица.
            Директор је дужан да приликом давања пуномоћја одреди њихов садржај, овим и време трајања.
 
III   ДЕЛАТНОСТ
 
Члан 11.
            92911 Делатност Библиотеке се уписује у судски регистар.
            Библиотека обаввља следеће делатности:
            22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација,
            74840 Остале пословне активности на другом месту неспоменуте,
            22220 Штампање, на другом месту неспоменутом,
            52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом.
 
Члан 12.
            Библиотека обавља библиотечко-информациону делатност која обухвата прикушљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседује Библиотека, друге установе, организације или удружења у земљи или иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције. Библиотека у својим фондовима има стару и ретку библиотечку грађу, те обавља и делатност правне и техничке заштите те грађе.
 
Члан 13.
             Библиотека обавља и послове:
-      старања и коришћењу библиотечке грађе у сврхе утврђене законом;
-      праћења спроведених мера заштите и предлагање мера заштите библиотечке грађе и документарног материјала;
-      прикупљања, срешивања, чувања одржавања и коришћење библиотечке граше и материјала;
-      спровошења мера техничке и физичке заштите библиотечке граше и документарног материјала;
-      издавања публикација о библиотечкој грађи и резултатима рада на њиховој заштити;
-      излагања библиотечке граше, организовања предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности;
-      и друге послове у области заштите библиотечке грађе утврђене законом.
 
Члан 14.
             Библиотека обавља делатност из члана 11, 12. и 13. овог статута под условима и на начин утврђен законом и подзаконским актима, у складу са циљевима ради којих је основана.
             Библиотека је дужна да послове из своје надлежности обавља на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и задовољавање потреба корисника.
 
Члан 15.
             Библиотека може да допуни, прошири или промени своју делатност ако су за то испуњени услови предвиђени законом.
             Одлуку из претходног става доноси Управни одбор Библиотеке (у даљем тексту: Управни одбор), уз сагласност оснивача.
 
Члан 16.
             Библиотека обавља своју делатност на територији општин еалибунар и преко својих огранака у насељеним местима: Банатски Карловац, Владимировац, Иланџа, Добрица, Селеуш, Локве, Јаношик, Николинци.
             У обављању своје делатности Библиотека сарађује са установама и организацијама из области културе, образовања, предузећима и привредним друштвима и другим правним и физичким лицима.
 
ИВ  ОДНОС БИБЛИОТЕКЕ И ОСНИВАЧА
 
Члан 17.
             Однос Библиотеке и оснивача уређен је законом, оснивачким актом, овим статутом и другим општим актима.
 
Члан 18.
             Скупштина општине Алибунар (у даљем тексту: Скупштина) даје сагласност на:
1.    Статут,
2.    Статусне промене,
3.    Промену делатности, фирме и седишта,
4.    Годишњи програм рада и финансијски план,
5.    Друга општа акта Библиотеке у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
             У вршењу оснивачких права Скупштина разматра годишњи извештај о раду и пословање Библиотеке.
 
Члан 19.
             Библиотека је дужна да:
1.    обавља своју делатност у складу са законом, оснивачким актом, овим статутом и другим општим актима,
2.    подноси оснивачу годишњи извештај о раду и пословању, као и друге извештаје на захтев оснивача;,
3.    подноси оснивачу годишњи програм рада и финансијски план,
4.    извршава и друге обавезе у складу са законом и овим статутом.
 
Члан 20.
             У случају трајних поремећаја у пословању установе, оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано обављање функције Библиотеке.
 
V  ПЛАНИРАЊЕ
 
Члан 21.
             Планови и програми рада Библиотеке доносе се у складу са циљевима ради којих је Библиотека основана.
 
 
Члан 22.
              Предлог плана, односно годишњег програма рада утврђује директор.
 
Члан 23.
              Програми, односно планови рада Библиотеке могу се доносити за краћи или дужи период од једне године.
              Планови, односно програми рада из претходног става доносе се на предлог оснивача, Управног одбора или директора.
 
Члан 24.
              Управни одбор прати извршење програма и планова рада и предузима мере за њихово остваривање.
              За извршење овог програма рада и плана одговоран је директор.
 
VI  СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
 
Члан 25.
              Средства за обављање делатности Библиотеке обезбеђују се из буџета СО Алибунар, из прихода остварених обављањем делатности и донација.
              Библиотека у обављању делатности користи средства у јавној својини и њима управља под условима и на начин утврђен законом.
              Средства које користи Библиотека и којима управља, јесу непокретне и покретне ствари и новчана средства.
 
Члан 26.
              Средства Библиотеке користе се према њиховој намени, у складу са законом.
 
Члан 27.
              Пословни резултати и стање средстава Библиотеке утврђују се завршним рачуном сваке године.
 
VII ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ
 
Члан 28.
              Органи Библиотеке су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
 
ДИРЕКТОР
 
Члан 29.
              Библиотеком руководи директор.
              Директор се именује и разрешава у сладу са законом и другим прописима и актима на предлог Управног одбора.
              Директор се именује на основу одлуке СО Алибунар, на период од четири године и може бити поново именован.
              Услови за избор и именовање кандидата за директора утврђују се овим Статутом.
 
Члан 30.
              За директора може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове:
·        да има високу стручну спрему из обалсти друштвено-хуманистичких наука,
·        да има 5 година радног искуства на пословима у култури или у органима управе,
·        да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управном одбору,
·        да нема законских сметњи за његово именовање.
 
Члан 31.
               Директор има следећа права и одговорности:
1.    организује и руководи радом Библиотеке,
2.    доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са  законом,
3.    извршава одлуке Управног одбора,
4.    заступа Библиотеку,
5.    стара се о законитости рада Библиотеке,
6.    одговоран је за спровођење програма рада,
7.    одговоран је за материјално-финансијско пословање,
8.    предлаже годишњи програм рада и пословања,
9.    предлаже годишњи извештај о раду и пословању,
10. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором или другим општим актима,
11. образује комисије и друга радна тела за обављање делатности из надлежности Библиотеке,
12. предлаже Управном одбору именовање чланова Стручног, Програмског и Уметничког савета,
13. врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
 
Члан 32.
              Директор има право и дужност да учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања.
 
Члан 33.
               Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.
 
УПРАВНИ ОДБОР
 
Члан 34.
               Библиотеком управља Управни одбор.
              Управни одбор има председника и два члана, од којих је један радник Библиотеке.
               Председник и чланови Управног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима.
               Управни одбор именује оснивач Библиотеке, СО Алибунар.
 
Члан 35.
               Управни одбор обавља следеће послове:
1.    доноси Статут,
2.    доноси друге опште акте предвиђене законом и Статутом,
3.    утврђује пословну и развојну политику,
4.    одлучује о пословању Библиотеке,
5.    доноси програме рада, на предлог директора,
6.    доноси годишњи финансијски план,
7.    усваја годишњи обрачун,
8.    усваја годишњи извештај о раду и пословању,
9.    даје предлог о статусним променама, у складу са законом,
10. даје предлог о кандидату за директора.
 
Члан 36.
              Управни одбор ради и одлучује на седницама.
             Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине од укупног броја чланова.
             Седнице Управног одбора сазива и њиховим радом руководи председник Управног одбора, а у случају његове спречености члан Управног одбора којег он одреди.
             Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
 
НАДЗОРНИ ОДБОР
 
Члан 37.
              У Библиотеци се образује Надзорни одбор.
              Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке.
              Председник и чланови Надзорног одбора именују се и разрешавају у складу са законом и другим прописима и актима.
              Надзорни одбор има председника и два члана, од којих се један именује из реда запослених, на предлог већине запослених.
 
Члан 38.
              Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
              За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора.
 
Члан 39.
              Надзорни одбор обавља следеће послове:
1.    врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора,
2.    прегледа завршне рачуне и утврђује да ли је сачињен у складу са прописима,
3.    утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Библиотеке воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и на вештачење,
4.    извештава о годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о пословању који се подносе оснивачу.
 
Члан 40.
               Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
              Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Надзорног одбора, а у случају његове спречености члан Надзорног одбора којег он одреди.
              Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
 
IХ  ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ
 
Члан 41.
              Положај запослених у Библиотеци регулисан је важећим прописима о радним односима и другим законским и подзаконским актима.
 
Х  ПОСЛОВНА ТАЈНА
 
Члан 42.
              Пословну тајну у Библиотеци представљају оне исправе и подаци утврђени општим актом Библиотеке, као и одлукама директора и Управног одбора чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Библиотеке и које би штетило интересима и пословном угледу Библиотеке.
 
Члан 43.
              Општим актом о пословној тајни ближе се одређује начин руковања исправама и подацима који се сматрају пословном тајном и друге околности од интереса за чување пословне тајне.
              Општи акт из претходног става овог члана доноси Управни одбор.
 
Члан 44.
             Сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном, дужни су да га чувају као пословну тајну.
              Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа запосленог у Библиотеци.
 
ХI  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
 
Члан 45.
              Директор обезбеђује услове за рад и деловање Синдиката утврђене законом и колективним уговором.
 
ХII  ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ
 
Члан 46.
             Јавност рада Библиотеке остварује се:
-      доступношћу јавности свих одлука Управног и Надзорног одбора, изузев оних које представљају пословну тајну,
-      разматрањем програма и планова рада и извештаја о раду и пословању,
-      сарадњу са образовним, културним, стручним и научним установама и организацијама.
           За остваривање јавности рада Библиотеке одговорни су директор и Управни одбор.
 
ХIII  ИНФОРМИСАЊЕ
 
Члан 47.
            Библиотека је дужна да средствима јавног информисања и на други погодан начин редовно обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и програмима.
 
Члан 48.
            Обавештавање запослених се остварује објављивањем информација, аката и одлука на огласној табли Библиотеке, као и службеним саопштењима на радним састанцима. 
 
ХI  ОПШТИ АКТИ
 
Члан 49.
             Статут је основни општи акт Библиотеке.
             Други општи акти Библиотеке морају бити у сагласности са Статутом.
              Управни одбор доноси Статут већином гласова од укупног броја чланова, уз сагласност оснивача.
 
Члан 50.
              Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку предвиженом за његово доношење.
             Предлог за измену и допуну Статута може бити директор, Управни одбор и оснивач.
 
Члан 51.
             Други општи акти Библиотеке су правилници, одлуке и пословници.
              Правилнике и одлуке доносе Управни одбор и директор, у складу са законом, оснивачким актом и овим статутом.
             Пословнике доноси орган Библиотеке чији се рад уређује овим општим актима.
 
Члан 52.
             Други општи акти Библиотеке морају бити у сагласности са законом и Статутом.
              Појединачни акти које доносе органи библиотеке морају бити у сагласности са законом, Статутом и другим општим актима Библиотеке.
 
Члан 53.
              Други општи акти Библиотеке мењају се на начин и по поступку који важи за њихово доношење.
              Општи акти објављују се на огласној табли Библиотеке, и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим Статута и општег акта о организацији послова, који ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Члан 54.
              Тумачење Статута и других општих аката даје орган који их је донео.
 
ХV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 55.
               Општи акти Библиотеке ускладиће се са одредбама овог статута у року од три месеца од дана ступања на снагу.
 
Члан 56.
               Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар од 15.06.1995. године.
 
Члан 57.
               Овај Статут, по добијању сагласности од стране оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Петровић Мирјана, с.р. 

Решење о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007),члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР
 
 
 1. Звонко Завишић, техничар конфекционер из Алибунара, именује се за директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, на период од четири године.
 2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 12. новембра 2013. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
        Скупштина општине Алибунар је на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013..г. донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-38/13-06-01. На основу ове Одлуке, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни конкурс за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-42/13-06-01.
         Јавни конкурс је сагласно одредби члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 14.10.2013.г. од када теку сви конкурсни рокови. Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Данас'' из Београда дана 02.10.2013.г., званичној интернет презентацији Општине Алибунар и на огласној табли.
         Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем, бр. 020-120/2013-06-01, образовала Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013).
         Јавни конкурс је трајао од 14.10.2013.г. до 29.10.2013.г.
         На наведени јавни конкурс пријаву је доставио само један кандидат и то:
1)    Звонко Завишић, техничар конфекционер из Алибунара.
            На својој Трећој седници одржаној дана 01.11.2013.г. Комисија је разматрања приспелу пријаву и констатовала да пријава кандидата Звонка Завишића из Алибунара испуњава формалне услове за избор директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара утврђене Јавним конкурсом.
            С обзиром на то да је Звонко Завишић из Алибунара био једини кандидат који је испунио све формалне услове из Јавног конкурса, Комисија није спровела испитни поступак, сагласно одредби члана члана 10. став 1. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, а на основу члана 30. став 1. Закона о јавним предузећима.
            Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
            Против овог Решења није дозвољена жалба.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-64/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007),члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР
 
 1. Владимир Петровић, дипломирани инжењер организације рада из Алибунара, именује се за директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, на период од четири године.
 2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 12. новембра 2013. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
        Скупштина општине Алибунар је на својој 18. Седници одржаној дана 12.09.2013..г. донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног преудзећа ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, бр. 023-37/13-06-01. На основу ове Одлуке, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни конкурс за именовање директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, бр. 023-41/13-06-01.
         Јавни конкурс је сагласно одредби члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 14.10.2013.г. од када теку сви конкурсни рокови. Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Данас'' из Београда дана 02.10.2013.г., званичној интернет презентацији Општине Алибунар и на огласној табли.
         Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем, бр. 020-120/2013-06-01, образовала Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013).
         Јавни конкурс је трајао од 14.10.2013.г. до 29.10.2013.г.
         На наведени јавни конкурс пријаве су доставила два кандидата и то:
1)    Миле Ристић, дипл.машински инжењер из Врања и
2)    Владимир Петровић, дипл.инжењер организације рада из Алибунара.
          Тачком 8. Јавног конкурса утврђени су обавезни делови пријаве, а то су: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара.
            На својој Трећој седници одржаној дана 01.11.2013.г. Комисија је разматрања приспеле пријаве и констатовала да пријава кандидата Милета Ристића из Врања није комплетна, јер није доставио план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара, као и ваљан доказ о врсти и дужини радног искуства на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, посебно о томе колико дуго (услов је најмање три године) обављао дужности на руководећем положају, због чега је Комисија донела Закључак о одбацивању пријаве кандидата Милета Ристића из Врања зато што нису достављени сви потребни докази, а на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о јавним предузећима.
            С обзиром на то да је Владимир Петровић из Алибунара био једини кандидат који је испунио све формалне услове из Јавног конкурса, Комисија није спровела испитни поступак, сагласно одредби члана члана 10. став 1. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' Алибунар, а на основу члана 30. став 1. Закона о јавним предузећима.
            Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
            Против овог Решења није дозвољена жалба.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-63/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о одређивању лица за поступање по захтеву за слободан приступ инфо-рмацијама од јавног значаја за Скупштину општине Алибунар као орган општине Алибунар

На основу члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КАО ОРГАН ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    Одређује се Илија Пенца, помоћник председника општине Алибунар, као лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Скупштину општине Алибунар као орган Општине Алибунар.
2.    Именовани има права и дужности утврђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
3.    Именовани има право на накнаду за рад коју ће утврдити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
4.    Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-145/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о изменама Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
 О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
I
        У Решењу о постављењу командатна, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'' број 7/2011, 9/2011, 21/12, 20/2013 и 26/2013), тачка ИВ мења се и гласи:
''Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:
1.    Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине
2.    Предраг Белић, заменик председника Скупштине општине
3.    Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе
4.    Илија Пенца, помоћник председника општине
5.    Саша Цветковић, помоћник председника општине
6.    Војислав Диклић, помоћник председника општине
7.    Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој
8.    Неђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине
9.    Представник МУП-а, ПУ Панчево, ПС Алибунар
10. Синиша Јоцев, представник Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар
11. Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља Алибунар
12. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад '1. Март'' Алибунар.''
 
II
       Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-144/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању директора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    Именује се Миодраг Митровић на функцију директора Туристичке организације општине Алибунар, на мандатни период од четири године.
2.    Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 12. новембра 2013. године.
3.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-29/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину2

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину (''Службени лист општине Алибунар'' број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 19. седници одржаној 12.11.2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 
1.    Именује се Синиша Дрндарски за члана Савета за образовање, културу и омладину.
2.    Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 12.11.2013. године.
3.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-143/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину (''Службени лист општине Алибунар'' број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 19. седници одржаној 12.11.2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 
1.    Именује се Перица Битевић за члана Савета за образовање, културу и омладину.
2.    Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 12.11.2013. године.
3.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-142/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.    Разрешава се Љубица Павловић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2.    Мандат разрешеног члана престаје од дана доношења овог Решења, односно од 12. новембра 2013. године.
3.    Именује се Ивана Нешић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
4.    Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 12. новембра 2013. године.
5.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-27/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на Статут ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
Члан 1.
          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац од 11.03. 2013. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
 
Члан 2.
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-62/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на Статут ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
Члан 1.
          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа од 30.10. 2013. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
 
Члан 2.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-61/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         У Надзорни одбор Фонда за развој општине Алибунар именују се:
1.    Цветана Радуловић Кожокари – председник,
2.    Жаклина Зекавица – члан,
3.    Илија Пенца – члан.
         Мандат председника и чланова је четири године.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:025-4/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку фунције председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
I
         Престаје функција председнику и члановима Надзорног одбора Фонда за развој општине Алибунар због истека времена на које су изабрани и то:
1.    Никола Живков – председник,
2.    Милорад Опарница – члан,
3.    Жаклина Зекавица – члан.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:025-3/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         У Управни одбор Фонда за развој општине Алибунар именују се:
1.    Ивица Росић – председник,
2.    Звонко Завишић – члан,
3.    Анита Митровић – члан,
4.    Саша Цветковић – члан,
5.    Дарко Николић – члан.
         Мандат председника и чланова је четири године.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:025-2/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку фунције председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Престаје функција председнику и члановима Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар због истека времена на које су изабрани и то:
1.    Дарко Николић – председник,
2.    Слађана Вукајловић – члан,
3.    Анита Митровић – члан,
4.    Саша Цветковић – члан,
5.    Миодраг Кељевић – члан.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:025-1/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар:
1.    Пребирачевић Зоран,
2.    Максимовић Зоран,
3.    Вујовић Милан,
4.    Мађар Иштван,
5.    Дадић Бранко,
6.    Несторовић Оливера,
7.    Васовић-Јованов Душанка,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-60/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар именују се:
1.    За председника:
-         Стеван Пенца – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Оливер Филиповић – представник оснивача;
-         Душанка Васовић Јованов – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-59/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАЈАТП ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар:
1.    Пуниша Џелебџић,
2.    Илија Пенца,
3.    Златан Вујновић,
4.    Недељко Коњокрад,
5.    Анита Митровић,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-58/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
 
I
        У Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар именују се:
1.    За председника:
-         Дејан Старчевић – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Анита Митровић – представник оснивача;
-         Оливера Клајић – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-57/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, односно од 12. новембра 2013. године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа:
1.    Дарко Николић,
2.    Сава Голубов,
3.    Златимир Грубанов,
4.    Синиша Дрндарски,
5.    Срђан Војнов,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-56/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
I
        У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа именују се:
1.    За председника:
-         Дарко Николић – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Синиша Дрндарски – представник оснивача;
-         Никола Радоњић – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-55/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ДЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАДЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ДЈКП ''Бунар'' Владимировац који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Бунар'' Владимировац, односно од 12. Новембра 2013. Године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ДЈКП ''Бунар'' Владимировац:
1.    Катић Душко,
2.    Шунда Ђорђе,
3.    Вуковић Слободан,
4.    Радаковић Дејан,
5.    Стојановић Дорина,
6.    Матковић Јосиф,
7.    Црепајац Весна,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Бунар'' Владимировац, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-54/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
I
        У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац именују се:
1.    За председника:
-         Еуђен Марина – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Драгоје Благојевић – представник оснивача;
-         Весна Црепајац – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-53/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, односно од 12. Новембра 2013. Године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац:
1.    Илија Јовановић,
2.    Александар Сабо,
3.    Драгица Арнаутовић,
4.    Јованка Живановић,
5.    Панта Мохан,
6.    Миодраг Кељевић,
7.    Милка Милутиновић,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-52/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
I
        У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац именују се:
1.    За председника:
-         Саша Цветковић – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Александар Сабо – представник оснивача;
-         Панта Мохан – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-51/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ДЈКП ''Универзал'' Алибунар који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Универзал'' Алибунар, односно од 12. Новембра 2013. Године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈКП ''Универзал'' Алибунар:
1.    Зоран Пребирачевић,
2.    Миодраг Братић,
3.    Синиша Гавранчић,
4.    Драган Ановић,
5.    Ана Букур Бахман,
6.    Живорад Кикош,
7.    Србислав Алексић,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Универзал'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-50/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
I
        У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар именују се:
1.    За председника:
-         Зоран Пребирачевић – представник оснивача;
2.    За чланове:
-         Иван Листмајер – представник оснивача;
-         Радомир Ђукић – представник запослених.
 
II
        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања председника и чланова Надзорног одбора, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-49/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и предлоге

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012), Скупштина општине Алибунар, на 19. Седници од 12. новембра 2013. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
 
1.   Разрешава се Ненад Обрадовић са функције члана Комисије за представке и предлоге.
2.   Именује се Дарко Чекеревац са функције члана Комисије за представке и предлоге.
3.   Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном именовања, односно од 12. новембра 2013. године.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-141/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
1.   Разрешава се Ненад Обрадовић са функције члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.   Именује се Дарко Чекеревац са функције члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.   Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном именовања, односно од 12. новембра 2013. године.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-140/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНУ И КОМУНАЛНУ ОБЛАСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.   Разрешава се Ненад Обрадовић са функције члана Савета за урбанизам, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине.
2.   Именује се Дарко Чекеревац са функције члана Савета за урбанизам, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине.
3.   Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Савета, а почиње да тече даном именовања, односно од 12. новембра 2013. године.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-139/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНУ И КОМУНАЛНУ ОБЛАСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
1.   Разрешава се Ђорђе Цветковић са функције члана Савета за урбанизам, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине.
2.   Именује се Владимир Вујовић са функције члана Савета за урбанизам, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине.
3.   Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Савета, а почиње да тече даном именовања, односно од 12. новембра 2013. године.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-138/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА
 
1.    Разрешава се Сања Братић са функције члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа, из реда представника Савета родитеља.
2.    Именује се Александра Новаков на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа, из реда представника Савета родитеља.
3.    Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа.
4.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-26/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ТРЕЋИ ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
 
1.    Разрешава се Марија Мунтеан са функције члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника запослених.
2.    Именује се Данијела Шаманц на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника запослених.
3.    Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве.
4.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-25/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА
 
1.    Разрешава се Дајана Петров са функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, из реда представника Савета родитеља.
2.    Именује се Клара Мирча на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, из реда представника Савета родитеља.
3.    Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица.
4.    Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-24/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, од 04. јуна 2013. године, који је донео Управни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.
 
Члан 2.
       Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-23/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина оптшине Алибунар на седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА
ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
 
Члан 1.
          Образује се Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. Годину (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
          Комисија се састоји од председника и чланова и то:
-         Председник Комисије: Зоран Пребирачевић;
-         Чланови Комисије:
1.    Дорина Олар,
2.    Биљана Враговић,
3.    Милован Марилов,
4.    Анита Митровић,
5.    Иван Вања Лалић,
6.    Ђорђе Стојан,
7.    Славица Радуновић.
          Председник и чланови Комисије се именују за послове спровођења Програма за 2013. годину.
 
Члан 2.
          Комисија има право на накнаду за рад, а висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
 
Члан 3.
         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.          
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-135/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица

На основу члана 40. Статута општине Алибуанр („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 97. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гланик Републике Србије број . 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
 
 
1.  Даје се у закуп део парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица у површини од 10.000 квадратних метара од укупне површине парцеле која износи 69.002 квадратна метра ЕКО 21 ДОО, Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада Добрица, Улица Вука Караџића број 73, ПИБ: 106549927, МБ: 20628308.
2.  Период закупа износи 50 година.
3.  Цена закупа износи 60,00 динара по метру квадратном за сво време закупа, односно укупној цени од 500.000,00 динара.
4.  На основу овог Решења, председник општине Алибунар закљаучиће уговор о закупу непокретносит из тачке 1. овог Решења, под условима наведеним у тачки 2. и 3. овог Решења, а билжи услови закупа биће одређени уговором.
5.  Обавезује се закупац ЕКО 21 ДОО, Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада Добрица, Улица Вука Караџића број 73, ПИБ: 106549927, МБ: 20628308 да у року од 30 дана од дана коначности овог Решења закључи уговор из тачке 4. овог Решења.
6.  Решење је коначно у управном поступку.
7.  Против овог Решења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року од 30. дана од дана пријема истог.
8.  Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е:
 
            Скупштина општине Алибуна је дана 19. јула 2013. године на 17. седници донела Одлуку о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 464-16/13-06-01 којом је покренут поступак за давање у вишегодишњи закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар у КО Добрица ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе, сагласно планској докумнетацији.
            Предметно грађевинско земљиште је део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица – грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја насељеног места, укупне површине 69.002 квадратна метра, а овом Одлуком предвиђа се давање у закуп део парцеле у површини од 10.000 квадратних метара. Парцела има приступ јавној саобраћајној површини и то са парцеле општинског пута Банатски Карловац – Добрица – укрштање пута од Сечња до Ковачице. Одлуком је одређено да је почетна цена закупа 50,00 динара по квадратном метру, а да је период закупа до 50 година.
            На истој седници, Скупштина општине образовала је Комисију за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 020-99/13-06-01 од 19. јула 2013. године. Комисија је спровела поступак давања у закуп сходно важећим прописима,те је на основу овако спроведеног поступка сачинила извештај о одтварању писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 464-24/13-06 од 18. 9. 2013. године и исти доставила Скупштини општине на усвајање. На основу овог Извештаја, важећих закнских прописа и Статута општине Алибунар, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
            ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог Решења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року од 30. дана од дана пријема истог.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-26/2013-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године донела је
 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
        Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2013. године (у даљем тексту: Програм).
 
Члан 2.
        Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из обалсти заштите животне средине и друге посебне законе.
        Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алиубнар (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнае за заштиту и унапређивање животне средине (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005 и 6/2007), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
        Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.
 
Члан 3.
        Финансијска средства Фонда се планирају за:
1.    Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације,
2.    Набављање и опремање домаћинстава и јавних објеката и површина посудама за прикупљање отпада,
3.    Мере и активности у оквиру озелењавања:
а) подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације,
б) планирање и организиовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини,
4.  Учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
а) акције организоване од стране републичких органа, органа АП Војводине и општинских органа,
б) подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова и информатичко-пропагандног материјала,
в) учестововање на еко-конференцијама, стручним семинарима и другим еколошким манифестацијама.
5.  Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:
- коришћења природних ресурса и добара,
- квалитета ваздуха,
- комуналне буке,
- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
6.  Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
7.  Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
 
Члан 4.
        Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
        Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се у други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу одлуке Општинског већа.
        Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.
 
Члан 5.
        Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:403-149/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о образовању Комисије за планове општине Алибунар

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), Скупштина оптшине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Комисија за планове општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
 
Члан 2.
         У Комисију се именују:
-         за председника: Коса Николић, дипломирани инжењер грађевинарства – представвник општине Алибунар;
-         за чланове:
1.    Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар,
2.    Дејан Старчевић, дипломирани саобраћајни инжењер – представник општине Алибунар,
3.    Наташа Митрески, дипломирани инжењер архитектуре – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
4.    Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
 
Члан 3.
         Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.
         Председник и чланови Комисије могу бити разрешени и пре истека времена на који су изабрани, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.
 
Члан 4.
          Административне послове за рад Комисије обавља Општинска управа Алибунар, организациона јединица надлежна за послове урбанизма и заштите животне средине. За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и физичка домаћа и страна лица.
 
Члан 5.
          Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове, број 020-18/09-04 од 28. јануара 2009. године.
 
Члан 6.
           Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-137/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о образовању Савета за здравље општине Алибунар

На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси следећу
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Савет за здравље Општине Алибунар (у даљем тексту: Савет).
 
 Члан 2.
        Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја зазаштиту здравља и утврђује предлоге програма заштите здравља људи на територији Општине Алибунар.
        Поред задатака из става 1. овог члана, Савет обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, у смислу члана 42. Закона о правима пацијената, и то:
1)    разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
2)    о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
3)    разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине Алибунар и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
4)    подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини општине Алибунар, као и министарству надлежном за послове здравља и органу управе Аутономне Покрајине Војводине надлежном за послове здравља.
 
Члан3.
        Савет има председникаичетиричлана.Савет чине представник локалне самоуправе који је уједно и председник Савета, представник Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, представник Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала Панчево и два представника удружења грађана из реда пацијената.
         Председника и чланове Савета именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.
 
Члан 5.
        Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општинским, покрајинским и републичким институцијама које се баве питањима од значаја за рад Савета.
        Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.
         Ради информисања и остваривања потребне сарадње, у смислу Закона о правима пацијената, доставља годишњи извештај о свом раду Заштитнику грађана.
 
Члан 6.
        На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунаркојима је прописан рад скупштинских радних тела.
 
Члан 7.
        Ова Одлука ступа на снагуосмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-136/12-06-01
Датум:12. новембар 2013. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/07) и члана 40. алинеја 18. Статута Општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на19. седници одржаној дана12.новембра 2013. године  доноси
 
О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
           Овом Одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
 
Члан 2.
            Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен простор који испуњава минималне услове прописане законом.
             Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван угоститељског објекта под условима утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима коима се уређује заштита животне средине и заштита здравља људи.
             Поједине угоститељске услуге могу се рпужати и у покретном објекту који се може премештати из једног места у друго сопственим погоном или вучом – наменска возила, пловни и плутајући објекти, под условима утврђеним законом и прописима донетим на основу закона.
 
Члан 3.
             Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за смештај и објекти за пружање услуга исгране и пића.
             Објектом за приређивање игара за забаву и игара на срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву и игре на срећу.
 
 
Члан 4.
             Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1. ове Одлуке су објекти у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству, или само услуге смештаја (хотел, мотел, пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште и други објекти у складу са законом и происима донетим на основу закона).
              Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића из члана 3. став 1. ове Одлуке су објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и напици, или се услужују само пића и напици (ресторан, ресторан на води, кафана, бифе, диско-бар, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма и други слични објекти у складу са законом и прописима донетим на основу закона). 
 
II РАДНО ВРЕМЕ
 
Члан 5.
              Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у ком се у објектима из члана 3. ове Одлуке може обављати делатност.
 
Члан 6.
              Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1. ове Одлуке морају да буду отворени сваког дана непрекидно.
 
Члан 7.
               Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу могу да почну са радом најраније у 07.00 часова и да раде најкасније до 24.00 часа истог дана.
               Угоститељски објекти из става 1. овог члана могу петком и суботом радити најкасније до 02.00 часа наредног дана.
 
Члан 8.
               Радно време утврђено у члану 7. ове Одлуке не односи се на угоститељске објекте за пружање услуга исхране и пића и објекте за приређивање игара за забаву и игара на срећу, који се налазе ван зоне становања.
               Ноћни барови могу да почну са радом најмање у 22.00 часа, а да раде најкасније до 03.00 часа наредног дана, без обзира да ли се налазе у зони становања или ван зоне становања.
               Ван зоне становања, у смислу става 1. овог члана, сматрају се подручја која одговарајућим планским актом нису предвиђена за стамбену изградњу и у свом окружењу немају изграђене стамбене објекте.
 
Члан 9.
               У дане државних и верских празника, као и за време одржавања значајних међународних и других манифестација, председник Општине Алибунар може посебним актом одобрити да угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу, раде дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком.
 
Члан 10.
              Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа поједине угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и слично, дужни су да се придржавају радног времена које одреди организатор манифестације, а које не може бити супротно одредбама ове Одлуке.
             Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа поједине угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и слично, дужни су да омогуће неометани инспекцијски надзор спровођења ове Одлуке овлашћеним органима Општине, у складу са законом и прописима донетим на основу закона.
 
Члан 11.
              Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен у складу са овом Одлуком мора да буде истакнут на улазу, или на другом видном месту објеката из члана 3. ове Одлуке и мора се поштовати.
              Уколико се актом надлежног органа привремено обустави вршење делатности, мора се на видном месту истаћи обавештење о привременој обустави вршења делатности.
 
Члан 12.
              Рад у објектима из члана 3. ове Одлуке, мора да буде организован тако да се не ремети кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред.
              У објектима из члана 3. ове Одлуке у којима се организује живи музички програму летњим баштама, или се у истим репродукује музика одговарајућим уређајима, мора престати музички програм, односно репродуковање музике до 24.00 часа.
 
Члан 13.
               Радно време угоститељских објеката у којима се обавља регистрована делатност производње и продаје пекарских производа (хлеб, пециво и сл.) може бити у времену од 00.00 до 24.00 часа за производњу тих производа и продају истих искључиво преко продајног шалтера.
 
III  НАДЗОР
 
Члан 14.
              Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке обавља организациона јединица Општинске управе општине Алибунар надлежна за инспекцијске послове, пре свега послове комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне средине, у оквиру својих надлежности.          
              Уколико службена лица запослена у организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за инспекцијске послове уоче повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе писаним путем надлежни орган.
 
IV  КАЗНЕНА ОДРЕДБА
 
Члан 15.
               Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
 1. угоститељски објекат или објекат за приређивање игара за забаву и игара на срећудржи отворен или пружа услуге дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком (чланови 7-9.);
 2. на улазним вратима или на другом видном месту на улазу у објекат не истакне радно време прописано овом Одлуком или не истакне обавештење о привременој обустави вршења делатности (члан 11.);
 3. не омогући инспектору улазак у објекат, односно не омогући вршење инспекцијског надзора (члан 10.).
        За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара.
              За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 16.
              Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да ускладе свој рад са одредбама ове Одлуке најкасније до 31.12.2013.г.
 
Члан 18.
             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2003, 10/2005, 14/2009 и 1/2011).
 
Члан 19.
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:130-6/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Алибунар

На основу чланова 13,17. и 25. став 1 подтачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12), чланова 6,11,15, 15а, 15б, 15в и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 2а. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/09, 53/2010, 101/11 и 2/12 - исправка, 93/12) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 19. седници одржаној 12. новембра  2013. године, доноси
 
О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕO ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
Члан 1.
            У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар број 30/2012), у делу „Таксена тарифа за локалне комуналне таксе“, у тарифном броју 1. – Истицање фирме на пословном простору (фирмарина) у ставу 1. мења се тачка 2, која сада гласи:
 ''2. Правна лица која су, сходно закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која остварују годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини до две просечне зараде по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)   мала предузећа – у фиксном износу од 30.000,00 динара;
2)   средња предузећа – у фиксном износу од 55.000,00 динара;
3)   предузетници – у фиксном износу од 20.000,00 динара.''
 
       У оквиру истог тарифног броја и истог става мења се тачка 3. која сада гласи:
''3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга, електроптивреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини од три просечне зараде по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)    велика предузећа – у фиксном износу од 80.000,00 динара.''
 
            У оквиру истог тарифног броја и истог става мења се тачка 4, која сада гласи:
''4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, таксу за истицање фирме (фирмарину) плаћају на годишњем нивоу таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини до десет просечних зарада по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)    мала предузећа – у фиксном износу од 90.000,00 динара;
2)    средња предузећа – у фиксном износу од 120.000,00 динара;
3)    велика предузећа – у фиксном износу од 160.000,00 динара.''