gore

  • Baner Optina Alibunar

Привлачно пословно окружење

Влада Србије учинила је много како би унапредила законски оквир и тиме створила бољу климу за улагања. Порез на добит предузећа смањен је на 10% и тренутно је најнижи у Европи. Нови законски оквир дозвољава пренос профита оствареног у Србији у иностранство, а предвиђа и посебне подстицаје за поновна улагања у Србији. Ови подстицаји предвиђени су за појединачне инвестиције страних предузећа, у вредности од 10 милиона евра, које запошљавају велики број људи. Постоје и посебни подстицаји за запошљавање нових радника. За сваког новог запосленог, послодавац се ослобађа обавезе плаћања пореза на зараду (12% бруто зараде), а у случају да запосли особу старију од 45 година, послодавац се ослобађа обавезе плаћања свих доприноса и пореза на зараде, што значајно смањује цену рада.  

Друга повољна околност је то што се кредитни рејтинг Србије поправио након постизања споразума са Париским и Лондонским клубом поверилаца. 

Од 2000. године до данас, страни инвеститори су искористили све могућности инвестирања, укључујући гринфилд, приватизацију, мерџере и аквизицију и „joint venture“. 

Детаљније испитивање инвестиција у Војводини показује да постоји велики потенцијал за инвестиционе пројекте и говори у прилог претпоставци да је Војводина атрактивна дестинација за улагања. Уколико инвестирате у Војводини, бићете у друштву неких од најистакнутијих и најуспешнијих мултинационалних корпорација и у окружењу подстицајном за пословни успех.

Baner Pecat 211x81