gore

  • Baner Optina Alibunar

Извоз

Постоји значајан тренд пораста извоза у Банату. У протеклих 5 година стопа извоза Баната је за 55% виша него 2002. године. 59,01% укупне робне размене је извоз. Банат је остварио 200 милиона € суфицита.

Оцењује се да је раст обима размене у посматраном периоду резултат до сада обављене приватизације и реструктурирања предузећа, примене преференцијала у трговини по основу уговора о слободној трговини са земљама потписницама Пакта о стабилности, које су у току 2007. године обједињени у јединствени ЦЕФТА споразум, као и раста јавне и потрошачке тражње.

Прехрамбена, метална, текстилна као, и хемијска и фармацеутска индустрија располажу капацитетима, као и у неколицини других подсектора: грађевинарство, пољопривреда и туризам чине основу извоза Баната. Производња грађевинских материјала обухвата неколико великих произвођача изолационог материјала, цигле, црепа, керамичких плочица и стакла. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81