gore

  • Baner Optina Alibunar

Врсте туризма

Излетнички туризам

Везује се за Делиблатску пешчару. Проглашавањем Девојачког бунара за излетиште дата је могућност планске изградње и уређење простора у излетничко туристичке сврхе.

Јединствени природни резерват са специфичном флором и фауном, општи еколошки услови, еолски рељеф и посебно карактеристике микроклимата привлаче људе уживању у њеним благодетима. Значај овог излетишта повећан је добрим саобраћајним положајем и близином већих градских центара, Београда, Панчева и Вршца.

Садржај излетишта употпуњен је стазама за шетњу, трим стазама, теренима за спорт као што су рукометни и терени за велики и мали фудбал. За децу је 2008. године изграђено наменско игралиште. Постојећи базен је један од главних атракција у летњем периоду. У току школске године организују се  једнодневни излети за ђаке и наставнике у едукативне сврхе.

Ипак се не може рећи да су на Девојачком бунару искоришћени природни потенцијали за развој излетничког туризма. Због тога су израђени планови развоја који би ово излетиште подигли на ниво који заслужује. Уређење комплекса излетишта обухватало би уређење слободних и зелених површина, спортских терена, дечијих игралишта, саобраћајница и стаза за шетњу а да би повећали број посетилаца, њима за узврат треба пружити осмишљен и садржајнији боравак у природи.

Спорско-рекреативни туризам

Услови за развој ове врсте туризма су веома повољни али до сада нису искоришћени. Спортски терени  углавном су базирани на терене за фудбал и рукомет. Простор Делиблатске пешчаре са повољном топографијом обезбедио би интензиван развој спортско-рекреативног туризма.  

Постоји активна школа јахања иако је за пуну комерцијализацију неопходно оспособљавање објеката за ову сврху, а затим и адекватан маркетинг.

Општи амбијенти и топограгија омогућавају изградњу голф терена са пратећим објектима. С обзиром да у нашој земљи не постоји ниједан регуларан  голф терен, процењује се да би ово могло бити велика атракција за одређену категорију корисника, углавном из Београда али и иностранства.

Спортских терена за сада има мало и слабо су уређени због чега се не могу користити интензивно. Спортско-рекреативни терерни би по израђеном плану обухватали најнижи део микролокације. Сви терени би били са  савременом подлогом, пратећом гардеробом и санитарним објектима. У плану је изградња терена за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал,тенис и фудбал а у склопу фудбалског игралишта планирана је атлетска стаза.

Ловни туризам

У односу на остале врсте туризма ловни турзам је најразвијенији у општини Алибунар. Ловишта обухватају највећи део територије општине, и припадају типично панонском типу. Простиру се на површинама шума и вода, на укупној површини од 53436 ха. Од тога приватном сектору припадда 57% а 43% ловишта је у државном поседу.

Орографски, хидрографски, педолошки, климатски и вегетацијски услови погодују развоју ловног туризма. Од дивљачи ниског лова заступљени су зец, фазан и пољска јаребица док су главни представници дивљачи високог лова јелен,срна и дивља свиња и друге које представљају заштићене врсте.

У јесењој сезони лова која почиње у новембру, спортски ловци одлазе у лов на зечеве и фазане. Организују се и такмичења у гађању глинених голубова, хајке на вукове а у летњем периоду организован је лов на ситну пернату дивљач као што су патке, препелице, грлице.

Развој ловног туризма треба подићи на већи ниво, што подразумева пре свега побољшање услова станишта, као и услове узгоја и репродукцију дивљачи.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81