gore

  • slika 3

III 09. Инфраструктура и социјалне службе

Војводина се налази на раскрсници путева који повезују север и југ, као и запад, југ и југоисток Европе. Коридор 10 за путни саобраћај и коридор 7 Дунава пролазе кроз Војводину. Војводином пролази 1463км магистралних, 1865км регионалних и 25000км локалних путева.

Постоји и развијена мрежа водног саобраћаја. Поред Дунава и Саве које су пловне дуж читавог тока кроз Војводину и Србију, на територији Војводине се налази 600км пловних путева дуж канала ДТД и дуж реке Тисе. На бољу саобраћајну инфраструктуру указује податак о повољнијем односу савремених путева у укупној путној мрежи – 84% путева на територији региона је са савременим коловозом. Вредност овог индикатора изједначена је са урбаним подручјима Србије, и далеко је повољнија у односу на друге руралне регионе. Ови подаци морају се интерпретирати само у контексту повољнијих вредности у односу на друга рурална подручја. Путна мрежа је изграђена почетком прошлог века и добро је очувана и одржавана.

Велики део територије, око 1/3 насеља покривено је гасоводом, док у приближно истом броју насеља још увек није адкеватно решено снабдевање пијаћом водом. Најозбиљнији проблеми инфраструктуре ове области укључују и непостојање депонија и нерегулисано одлагање отпада, нерегулисан режим подземних вода и лоша заштита од пожара и поплава.

Економска инфраструктура и рурални сервиси су такође боље развијени, опет у поређењу са другим деловима Србије. Међу основним разлозима који су на то утицали спада чињеница да је друштвени сектор пољопривреде у овом региону био знатно заступљенији у односу на друге руралне регионе, те су трансфер знања и производно повезивање били боље организовани у поређењу са остатком руралне територије земље. Упркос томе, приватно предузетништво има дугу традицију, посебно у југозападном делу региона, где општине имају искуства са подстицањем приватних инвестиција. Доступност финансијског тржишта је боља него у другим деловима Србије, јер газдинства имају више искуства и боље су организована. Највећи проценат кредита намењених подстицању улагања на газдинствима од стране МПШВ, реализован је у овом подручју. Приступ информацијама и саветодавним услугама је подједнако прилично добро организован.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81