gore

  • slika 3

VI Финансијски оквир

У циљу успешне имплементације, носиоци пројеката ће комбиновати различите изворе финансирања, што ће свакако зависити од типа пројекта.
 
Тип пројекта
Потенцијални извори финансирања
Јавна инфраструктура
Рециклажни центри, системи управљања отпадом, туристичка инфраструктура Девојачког бунара...
НИП
Фонд за капитална улагања АПВ
Општински буџет
ЕУ - ИПА 2007 – 2013
Општински приходи од пореза
Донације држава и различитих фондова (СДЦ, Јапан, Норвешка, УСАИД...)
Меки пројекти
Развојно услужни пројекти, обуке, информације и промоција локалних производа и услуга...
Фонд за капитална улагања АПВ
Донације држава и различитих фондова (УНДП, СДЦ, Јапан, Норвешка, УСАИД...)
ЕУ - ИПА 2007 – 2013
Општински буџети
ЕУ – Програми преко-граничне сарадње
Јавно – приватни пројекти
Пољопривредне зоне, кластери, проширене социјалне услуге, ИЦТ, обновљиви извори енергије...
НИП
Фонд за развој АПВ
Фонд за капитална улагања АПВ
Општински буџети
ЕУ - ИПА 2007 – 2013
Општински приходи од пореза
Донације држава и различитих фондова (УНДП, СДЦ, Јапан, Норвешка, УСАИД...)
Приватни инвеститори

 

Детаљнија финансијска структура ће бити представљена у оперативним документима које ће припремати Фонд за развој општине Алибунар, ЛИДЕР+ Банатски Карловац, и ДЕМОС+ Владимировац, који ће бити одговорни за имплементацију стратегије.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81