Прехрамбено-прерађивачка индустрија

Када је реч о предностима Јужнобанатског региона, тада се у првом реду може говорити о развијеној прехрамбено-прерађивачкој индустрији, заснованој на квалитетним пољопривредним производима из  окружења. 

У Јужном Банату изграђени су прехрамбено-прерадни капацитети адекватни произведеним количинама роба. Равномерно су распоређени на подручју, тако да је транспортни трошак сведен на најмању могућу меру. Све произведене робе, осим уљарица, се овде прерађују а близина потрошачког центра Београда знатно снижава трошкове реализације финалних производа.

Међутим, последњих година је дошло до нарушавања односа између прерађивачких капацитета и производа примарне пољопривредне производње.И поред добрих потенцијала, остварује се мала продуктивност, а постојећи капацитети нису довољно искоришћени. Основни проблеми прехрамбено-прерађивачке индустрије су: недовољна акумулација капитала, недостатак инвестиција, сужено тржиште, с једне стране,а недовршена приватизација с друге стране( више од 50% предузећа прехрамбено-прерађивачке индустије је приватизовано) .

На територији Јужног Баната од прехранбено-прерађивачке индустрије,заступљене су :

Штампа

FaLang translation system by Faboba