gore

  • Baner Optina Alibunar

Локације за МСП

  р.б.
слободна локација
намена
површина
комунална опремљеност

1.

Део блока иза комплекса фабрике фармацеутске пластике и погона фабрике конфекције (наслања се на пут Р-125 у близини пруге БГД-Букурешт)

Радна зона у Алибунару

око 10ha (њива у поседу приватних лица)*

неопремљено

2.

Део блока оивичен путевима М1.9. пут БГД-Вршац и Р125 пут Панчево-Алибунар

Радна зона у Алибунару

око 7ha (баште, делом ливада)*

неопремљено

  3.

Блок 6 (наслања се на пругу БГД-Букурешт)

Радна зона у Бан. Карловцу (за силосе, магацине, склад и остале објекте везане за железницу)

3,5ha (државна својина са правом коришћења МЗ и општине)

 

  4.

Зона преко пута пруге БГД-Букурешт

Стамбено-радна за малу привреду

око 10ha (башта)*

неопремљено

5.

Блок 11 оивичен путевима М1.9 и локалним путем Алибунар - Банатски Карловац

Радна зона

2,5ha

 

6.

Део блокова 43-47 који се наслања на пут М 1.9 преко пута блока 11

Радна зона (изграђен један објекат за производњу фасадних плочица)

око 7ha (остало земљиште је приватно - њиве, делом извршена експропријација)

 

7.

Блок 15а у Владимировцу, наслања се на пут М1.9 БГД-Вршац-Румунија на улазу у Владимировац из правца Панчева

 

Зона за рекреацију (изградња мотела, спортских терене, на делу блока је бензинска пумпа са сервисом за возила)

5ha (остало се користи за пољопривредну производњу)

 

8.

Блок 52, наслања се на пут М1.9 БГД-Вршац-Румунија на излазу из Владимировца према Вршцу

Занатска зона (користи се за пољопривредну производњу)

 

 

9.

На улазу у Локвама из правца Алибунара, на путу Р123 са обе стране пута

Радна зона у Локвама

око 4ha (пашњак ливада, право коришћења МЗ, - општине)

неопремљено

10.

Део који се наслања на канал ДТД и на путу Р123, гранични део са општином Пландиште

Туристичко рекреативно бањско лечилиште. Изградња комплекса бањских хотела. Могућност фазне изградње.

38ha (користи се за пољопривредну производњу)

неопремљено

* Наведене зоне налазе се у оквиру граница насељених места, тако да се инфраструктура налази  непосредно уз парцеле - водоводна мрежа, НН мрежа, плинска мрежа, а у местима Алибунар и Банатски Карловац и канализациона мрежа.

 


Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81