gore

  • Baner Optina Alibunar

Општина у бројкама

 

Површина, km2,2007.
602
Број насеља, 2007.
10
Број становника према Попису 1991.
21608
Број становника према Попису 2002.
22954
Пораст или пад становништва 1991. - 2002.
-1976
Укупно становништво испод 7 год. - Попис 2002.
1541
Укупно становништво од 7-14 год. - Попис 2002.
2203
Укупно становништво од 65 и више год. - Попис 2002.
4441
Радно способно становништво (укупно) - Попис 2002.
14673
Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2002.
7450
Радно способно женско становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2002.
7223
Женско становништво (од 15 - 49 год.) - 2002.
4935
Природни прираштај, 2007. - број
-219
Природни прираштај, 2007. - на 1000 становника
-10.1
Укупан број запослених, 2007. - годишњи просек
3129
Удео жена у укупном броју запослених (%), 2007. - годишњи просек
40.4
Број запослених на 1000 становника, 2007. - годишњи просек
145
Запослени у предузећима, установама, задругама и др. орг. (%), 2007. - годишњи просек
2630
Лица која самостално обављају делатност (%), 2007. - годишњи просек
16
Пољопривредна површина (ha), 2007.
51330
Укупна обрасла шумска површина (ha), 2007.
2826
Број изграђених станова на 1000 становника, 2007.
0
Укупна дужина путева (km), 2007.
82
Дужина путева са савременим коловозом (km), 2007.
82
Број телефонских претплатника, 2007.
8168
Просечан број ноћења домаћих туриста, 2007.
4.8
Просечан број ноћења туриста из иностранства, 2007.
3
Зараде по запосленом 2007. без пореза и доприноса по секторима делатности - просек
18227
Редовне основне школе, 2006/2007
11
Ученици основних школа,2006/2007
1973
Средње школе, 2006/2007
1
Ученици средњих школа, 2006/2007
675
Број становника на 1 лекара, 2007.
745

 

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

Baner Pecat 211x81