gore

  • slika 3

Одржана 90. седница Општинског већа

DSCN1310У четвртак, 28. јануара 2016. године одржана је 90. седница Општинског већа, којом је председавао Предраг Белић, председник општине Алибунар.  На седници су размотрене све тачке усвојеног дневног реда, а  донето је и неколико значајних аката и предлога одлука. 
Утврђен је предлог Програма развоја спорта општине Алибунар за период 2016 – 2018. година, којим су дефинисани дугорочни правци развоја спорта на територији општине, а у складу са стратегијом развоја спорта у Републици Србији. Циљ оваквог програма јесте да се у локалној самоуправи створе оптимални услови за развој спортске инфраструктуре и неговање спортских талената који ће остваривати врхунске резултате. 
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Владимировац  има за циљ дефинисање грађевинског земљишта, дефинисање површина јавне намене, правила уређења, грађења и заштите простора и сл.
Према предложеној Одлуци о дозвољеној спратности објекта у поступку озакоњења већој од спратности прописане важећим планским документом на територији општине Алибунар, могу се озаконити објекти незаконито изграђени до максималних спратности дефинисаних кроз правила уређења и грађења плус једна етажа. Ради се о обавезном документу, неопходном за спровођење актуелног поступка процедуре озакоњења грађевинских објеката.
DSCN1286
Такође, утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар. Наведеном изменом Одлуке утврђују се границе прве зоне у насељеним местима Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац, где је дозвољено држање стоке и живине искључиво за сопствене потребе, као и максималан број грла стоке и живине који се могу држати у осталим зонама у насељеним местима на територији општине Алибунар.
Сви утврђени предлози аката упућују се Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 

Baner Pecat 211x81