gore

  • slika 3
  • Насловна
  • News
  • Обука за ГИС један од важних корака у процесу модернизације општине

Обука за ГИС један од важних корака у процесу модернизације општине

DSCN0296Општина Алибунар један од праваца модернизације и реформе управе види у развоју и примени  географског информационог система - ГИС. Управо зато 28. и 29. децембра 2015. године у просторијама општине, консултанти компаније МСП Цонсултинг одржали су обуку радној групи коју је формирала општинска управа. 

На питање шта је конкретно ГИС и какви су његови бенефити, одговара Милун Ђорђевић, дипломирани инжењер геодезије и стручни консултант:

„Географски информациони систем представља спрегу картографије, података о простору и информатике. То је заправо систем мапа исте територије, просторно повезаних DSCN0253заједно са подацима везаним за њих. ГИС користе израђивачи који се и баве просторним подацима, потом доносиоци одлука и, наравно, само грађанство. Уводи се, пре свега, зато што омогућује управљање грађевинским и пољопривредним земљиштем, управљање јавним, културним и објектима од значаја за јединице локалне самоуправе, земљиштем и комерцијалним објектима, јавним и комуналним површинама, као и управљање путном и комуналном инфраструктуром. Користи од примене и развоја ГИС-а су вишеструке: повећање ефикасности и смањење трошкова у администрацији, бржи и бољи процес одлучивања, боља повезаност са грађанима и, оно што је најважније, повећање буџетског прихода, које на основу нашег искуства може износити од 8% до 25%“.

Значај географског информационог система (ГИС) огледа се у чињеници да представља један од инструмената за подршку планирању, управљању и развоју територије, при чему укључује не само територијални развој, већ пре свега друштвено – економски развој, развој управе и административних услуга, развој просторних функција и сл.

DSCN0250

„Са увођењем ГИС-а стварају се услови да се примени интегрални приступ у планирању и управљању развојем уз максимално поштовање потенцијала и рационалну употребу расположивих ресурса. Један од првих корака у развоју овог информационог система направљен је кроз попис имовине локалне самоуправе када је урађена и прва база просторних података. У општини Алибунар већ имамо податке који имају просторну димензију. Формирали смо сада и радну групу која ће бити обучена од стране стручњака како се прикупљају и ажурирају подаци, као и како се формирају просторне базе података. У наредном периоду планирамо да набавимо софтвер који ће омогућити обједињавање свих постојећих података, ажурирање, успостављање ефикасније комуникације и размене података између општинске управе и локалних предузећа и установа, па и покрајинских и републичких институција. Такође, у плану је и објављивање просторних података на општинском сајту, како би били доступни свима којима су неопходни, од грађанства до инвеститора. Развој ГИС-а се заснива на употреби иновативних технологија у раду управе и свих локалних институција, где као крајњи ефекат очекујемо повећање ефикасности и учинка у раду, са циљем повећања прихода“, објаснила је начелница општинске управе Вишња Стефановић Диклић. 
 

Baner Pecat 211x81