gore

  • Baner Optina Alibunar

85. седница Општинског већа

На дневном реду 85. седнице Општинског већа Општине Алибунар, у петак, 6. јануара анализиране су иницијативе Одељења за финансије, као и Одељења за урбанизам, а усвојено је и неколико извештаја. Седницом је председавао Предраг Белић, председник Општине.

На иницијативу Одељења за финансије Општинске управе, веће је утврдило предлог Одлуке о порезу на имовину. Овом Одлуком утврђују се објекти, лица, права и обавезе од значаја за спровођење поступка настанка, утврђивања и ослобађања од обавезе плаћања пореза на имовину као прихода буџета Општине Алибунар. Такође на иницијативу Одељења за финансије, Општинско веће је донело Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016, које су исте као и за 2015. годину.

На иницијативу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Алибунар. Наведеном одлуком уређују се: сакупљање отпадних вода од прикључка потрошача на јавну уличну канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из канализационе мреже, одржавање канализационе мреже и фекалних црпних станица, као и друга питања од значаја за ову комуналну  делатност.
Седница је завршена разматрањем појединих захтева за одобравање материјалне помоћи, који су упућени Центру за социјални рад на даље процесуирање.

 

Baner Pecat 211x81