gore

  • Baner Optina Alibunar

Одржана 84. седница Општинског већа

У понедељак, 26. октобра 2015. године одржана је 84. седница Општинског већа Општине Алибунар, којом је председавао председник Општине, Предраг Белић. На дневном реду ове седнице по обичају је било је више тачака, међу којима истичемо најважније.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету oпштине Алибунар за 2015. Један од основних разлога за измену и допуну ове Одлуке је препорука Министарства финансија Владе Републике Србије на основу које је потребно извршити прерасподелу средстава, односно ребаланс буџета са циљем спровођења поступка рационализације у јавном сектору. 

На предлог председника општине, Општинско веће је утврдило и предлог Одлуке о поверавању послова из надлежности Oпштине Алибунар месним заједницама на територији општине. Овом Одлуком предвиђено је да се свим месним заједницама доделе поједини послови из домена организовања, обављања и развоја комуналних делатности, као и послови организовања рада мировних већа. Наведене послове по први пут поверава Скупштина општине Алибунар.

На иницијативу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе, веће је утврдило и предлог Одлуке о снабдевању водом на територији општине Алибунар. Овом одлуком прописују се: услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде, начин обезбеђивања континуитета у снабдевању водом, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност, права и обавезе корисника, начин утврђивања и наплате цене за испоручену воду, начин поступања овлашћеног органа општине у случају прекида испоруке воде због непредвиђених околности или штрајка, посебни случајеви у којима се може ускратити испорука воде, кроишћење воде у јавне сврхе, надзор, као и друга питања од значаја за ову област.
На предлог Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар усвојена су два плана, која би се примењивали у случају ванредних ситуација у току предстојећег зимског периода, а то су План одржавања путева и улица на територији општине Алибунар у ванредним условима у зимском периоду 2015/2016. и План активирања снага и средстава општине Алибунар у ванредним ситуацијама.
По већ устаљеној процедури, Општинско веће је размотрило поједине захтеве за одобравање финансијске помоћи и упутило препоруку Центру за социјални рад.
 

Baner Pecat 211x81