gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за набавку рачуанра

На основу члана 57. и 116 .Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 27.12.2018.године, објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


За ЈН бр. 404-107/2018-04
1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг Слободе бр .4, Алибунар, интернет страница Наручиоца www.alibunar.org.rs;
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета набавке: Набавка добара – рачунари и рачунарска опрема
5. Уговорена вредност: 1.199.798,00 дин. без ПДВ-а односно 1.439.757,60 динара са ПДВ-ом

 

Преузмите цео текст Обавештења у ".пдф" формату

Print Email

Baner Pecat 211x81