gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Набавка радова - радови на зимском одржавању општинских путева и улица

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 68/15),
Општина Алибунар
26310 Алибунар, Трг Слободе бр. 4
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 404-106/18-04
Предмет јавне набавке је Набавка радова – радови на зимском одржавању општинских путева и улица
Дана 28.11.2018. године
1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг Слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница наручиоца: www.alibunar.org.rs;
2. Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;
4. Опис предмета набавке: Набавка радова - радови на зимском одржавању општинских путева и улица

 

Цели текст Позива у ".pdf" формату

Kонкурсна документација у ".pdf" формату

 

 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81