gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Јавна набавка одржавање возила -. одлука о закљученом уговору

На основу члана 57. и 116 .Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 15.11.2018.године, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За ЈН бр. 404-97/18-04

 

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг Слободе бр .4, Алибунар, интернет страница Наручиоца www.alibunar.org.rs;
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета набавке: Набавка услуга – поправка и одржавање возила за потребе општине Алибунар
5. Уговорена вредност: 500.000,00 дин. без ПДВ-а .

 

Преузмите цео текст у ".pdf" формату

 

 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81