gore

 • Baner Optina Alibunar

Jaвни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са oружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Преузимање докумената везана за

 

 пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са oружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ПОВОДОМ ПОЗИВАЊА ЛИЦА РЕЗЕРВНОГ САСТАВА /ЛРС/

 

У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕДОВНИХ ЗАДАТАКА ЦЕНТАР МО ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ИЗВРШИЋЕ ПОЗИВАЊЕ ЛРС КОЈА НИСУ СЛУЖИЛА ВОЈНИ РОК А ИМАЈУ ИЗМЕЂУ 30 И 35 ГОДИНА ЖИВОТА РАДИ ОЦЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА СЛУЖБУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ. ИСТОВРЕМЕНО БИЋЕ ИЗВРШЕНО ПОЗИВАЊЕ ЛРС КОЈА ИМАЈУ ИЗМЕЂУ 30 И 35 ГОДИНА ЖИВОТА И КОЈА СУ ОЦЕЊЕНА ДА СУ СПОСОБНА ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ, РАДИ УПУТА НА ОСНОВНУ ОБУКУ. ОБУКА ЛИЦА ЛРС ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТУ У 1.ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ У СОМБОРУ У ПЕРИОДУ ОД 13.-31.05.2019.ГОДИНЕ.

ПЛАНИРАНА ПОЗИВАЊА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ОДРЕДБИ ЧЛАНА 79а.СТАВ 2, ТАЧКА 1 ЗАКОНА О ВРМО КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИПРЕМУ ГРАЂАНА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ.

За све информације обратити се у Центру МО Панчево ул. Милоша Обреновића бр.1 или на број телефона 013/319-759; 013/326-165.

 

 

Трећи јавни позив за откуп кукуруза рода 2018 са пољопривредног земљишта у државној својини

Преузимање докумената везана за

Continue Reading

ОБЕЛЕЖЕНО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО БОМБАРДОВАЊА

naslovnaNATOУ недељу 24. марта 2019. године, у организацији Иницијативног одбора Удружења ратних добровољаца 1912-1918. године, њихових потомака и поштовалаца и Месне заједнице Владимировац, у Владимировцу је обележено сећање на страдале жртве НАТО бомбардовања које је почело пре тачно двадесет година, као и на ратне добровољце балканских ратова и Првог светског рата.

Continue Reading

БАЛЕТСКА ШКОЛА ИЗ АЛИБУНАРА НИЖЕ УСПЕХЕ

IMG 39503ba48f964af3817cb1018c69d2b4 VТалентовани ученици балетске школе у Алибунару настављају да нижу успехе. На балетском такмичењу „Класичан и модеран балет“ у Панчеву 17. марта 2019. године, ученици четвртог разреда Основне балетске школе „Димитрије Парлић“ издвојеног одељења у Алибунару, освојили су специјалну награду, и неколико првих и других награда у различитим категоријама, и то:

Continue Reading

ВЛАДИМИР БАТЕЗ ПОСЕТИО ОПШТИНУ АЛИБУНАР

naslovnaBatezУ четвртак 21. марта 2019. године, покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез, посетио је школске и спортске објекте на територији општине Алибунар са циљем санације спортске инфраструктуре и развоја спорта на овом подручју у будућем периоду.

Continue Reading

Позив за пондошење понуда и конкурсну документацију за превоз деце са потребим потребама

Преузимање докумената везана за превоз деце са посебним потребама

 

Continue Reading

Одлука о додели уговора за дератизацију, сузбијања комараца и крпеља на територији општине Алибунар

Преузимање докумената везана за одлуку о додели уговора за дератизацију, сузбијања комараца и крпеља на територији општине Алибунар

Continue Reading

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за одржавање путничких возила општине Алибунар

Преузимање докумената везана за јавну набавку мале вредности – Набавка услуга – одржавање путничких возила општине Алибунар

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

naslovnaДвадесет осма седница Скупштине општине Алибунар одржана је у четвртак 14. марта 2018. године у Великој сали Скупштине општине Алибунар, Трг слободе 15, Алибунар. Седницом је председавао председник Скупштине општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

На овој седници Скупштина општине Алибунар донела је следеће одлуке:

Continue Reading

Одлуку о додели уговора за рачунарску опрему за потребе опремања канцеларије за младе

Преузимање докумената везана за одлуку о додели уговора за рачунарску опрему за потребе опремања канцеларије за младе

 

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

llllОсамдесет трећа седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у четвртак 07. марта 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

Continue Reading

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА У АЛИБУНАРУ

14 naslovnaЗахваљујући извојеваним успесима храбрих и неустрашивих жена у прошлом веку, осмог марта широм света слави се дан посвећен женској еманципацији, њиховој економској, социјалној и политичкој равноправности. Иако битка за потпуну полну равноправност и даље траје, жене су данас у много повољнијем положају него што је то било у прошлости.

Continue Reading

„КУТИЈА НЕПРАВИЛНОГ ОБЛИКА“ АНТОНЕЛЕ МИК

1 У четвртак, 07. марта 2019. године, у школској библиотеци ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару, одржана је промоција књиге „Кутија неправилног облика“ Антонеле Мик.

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 29. марта 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), а којом је председавао председник општине Предраг Белић.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 54. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 29. marta 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), a kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

Continue Reading

У ТОКУ АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ “БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА” У ВЛАДИМИРОВЦУ

DSCN4901 1600x1200

На основу дозвола издатих од стране органа Општине радови на асфалтирању улице Братства јединства у Владимировцу чији је инвеститор Општина Алибунар, а финансијер предузеће д.о.о „Ветроелектране Балкана“ са седиштем у Београду, су у завршној фази. 

Continue Reading

У ТОКУ АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ “БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА” У ВЛАДИМИРОВЦУ

DSCN4901 1600x1200

Na osnovu dozvola izdatih od strane organa Opštine radovi na asfaltiranju ulice Bratstva jedinstva u Vladimirovcu čiji je investitor Opština Alibunar, a finansijer preduzeće d.o.o „Vetroelektrane Balkana“ sa sedištem u Beogradu, su u završnoj fazi. 

Continue Reading

Обавештење о продужењу рока за подношење - Набавка услуге - Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар

Обавештење о продужењу рока за подношење  - Набавка услуге - Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подношење понуда - Набавка услуге - Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар

Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар

Трг слободе бр.4,

26310 Алибунар

Број:404-24/2018-04

Дана :27.03.2018. године

А Л И Б У Н А Р

            На основу члана  39. став 2, 3 и  6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“  бр.124/12, 14/15 и 68/15)  и   Одлуке о издавању наруџбенице бр. 404-24/18-04 од 19.03.2018. године, наручилац дана27.03.2018. године, упућује:

П О З И В

За набавку услуге -Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар

 1. Предмет набавке  на коју се закон не примењује: Набавка услуге:Ревизија завршног рачуна буџета за 2017. годину општине Алибунар
 2. У понуди навести : 1. Цена без ПДВ-а, 2. Цена са ПДВ-ом,
 3. Начин и рок плаћања.
 4. Потенцијални понуђач дужан је да уз понуду достави:

- важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности ревизије односно дозволу за обављање ревизије по чл. 13. Закона о ревизији («Сл. Гласник РС», бр. 62/13)

-доказ да је понуђач уписан у регистар друштава за ревизију коју води Комора овлашћених ревизора

-Опис услуге: услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. Годину потребно је извршити у складу са   Законом о буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Законом о рачуноводству («Сл. Гласник РС», БР. 62/13), Законом о ревизији («Сл. Гласник РС» бр. 62/13) и стандардима ревизије

Рок у којем је потенцијални понуђач дужан да изврши предметну услугу мора бити у складу са Законом о буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)

 1. Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke@alibunar..rs,Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-24/18-04. Обавезно навести:назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона  и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна  и назив банке  код које понуђач има  отворен текући рачун. Такође, потребно је попунити и доставити Образац структуре цене са упутством како да се попуни.
 2. Рок за достављање понуда је године до 12 часова.
 3. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, ( оцењиваће се цена  без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се  понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања .
 4. Службено лице ће понуде оценити најкасније  до године
 5. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача  у зависности од повољности понуде или да одустане  од вршења избора ако установи да ниједна понуда  не одговара захтевима Наручиоца.
 6. Наручилац именује  Митровић Аниту,  да у свему сарађују са изабраним понуђачем а у вези са предметном набавком.
 7. Додатне информације  у вези овог позива  могу се добити сваког радног дана  од  08-14 часова  и на број телефона 013/641-176, 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

                                                                             Јована Рошу 

ИЗВЕШТАЈ СА 53. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 26. марта 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник општине Предраг Белић.

Continue Reading

Baner Pecat 211x81