Списак запослених који воде управни поступак и одлучују у управној ствари (доносе решења)

Списак запослених који воде управни поступак и одлучују у управној ствари (доносе решења)

 

Одељење за привреду, јавне службе и развој

1. Коса Николић, Начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој - самостални саветник 

2. Ивица Росић, Шеф групе (група за пољопривреду и рурални развој) - самостални саветник

 

Одељење за финансије

1. Анита Митровић, Начелник одељења за финансије - самостални саветник

 

Одељење за општу управу и грађанска стања

1. Цветана Радуловић Кожокари, Начелник Одељења за општу управу и грађанска стања-самостални саветник

 

Одељење за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа и помоћне послове

1. Илија Пенца, Начелник Одељења за инспекцијске послове, урбанизам, грађевинарство и имовинско - правне послове - самостални саветник

2. Зорица Миливојев, Шеф одсека за инспекцијске послове и фрађевинско - комунални инспектор

Print Email

Baner Pecat 211x81