gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/19
 • Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2018. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2018. годину

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за оцену пројеката удружења грађана, Општинско веће општине Алибунар на својој 61. седници одржаној дана 18. јуна 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката у 2018. години:

 1. за пројекат: ''Програмске активности у 2018.г.'', подносиоца Пројекта: Међуопштинска организација глувих и наглувих из Панчева, укупан износ од 150.000 динара;
 2. за пројекат: ''Функција и сређивање архиве манифестације позоришта Дани Румуна'', подносиоца Пројекта: Савез аматерских позоришта Румуна из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
 3. за пројекат: ''Међународни фестивал DOINA ROMANEASCA'', подносиоца Пројекта: Удружење младих из Локава, укупан износ од 300.000 динара;
 4. за пројекат: ''Моја будућа мама'', подносиоца Пројекта: Женска мултиетничка група из Селеуша, укупан износ од 100.000 динара;
 5. за пројекат: ''Програмске активности за 2018.г.'', подносиоца Пројекта: Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
 6. за пројекат: ''Дуња и јесењи плодови'', подносиоца Пројекта: Удружење жена ''Вредне руке Баната'', укупан износ од 200.000 динара;
 7. за пројекат: ''Дани Рома 2018.'', подносиоца Пројекта: ''Ромска снага – ROMENDJI ZOR'' из Иланџе, укупан износ од 100.000 динара;
 8. за пројекат: ''Алибунарски позоришни дани'', подносиоца Пројекта: Позоришна група ''KONU ALEKU'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
 9. за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: Удружење ''Етно арт БРАКОС'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
 10. за пројекат: ''Одржавање традиције крајинске културе'', подносиоца Пројекта: Удружење избеглица и колониста из Алибунара, укупан износ од 300.000,00 динара;
 11. за пројекат: ''Дајте нам шансу'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'', укупан износ од 100.000,00 динара;
 12. за пројекат: ''Редовне програмске активности за 2018. годину'', подносиоца пројекта: Међуопштинска организација слепих из Панчева, укупан износ од 150.000,00 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017).

III

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 16. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-59/2018-04

Датум: 18. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81