gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 22. седници одржаној 18. маја 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, бр. 85-2/2018 од 29.03.2018. године, који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-11/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81