gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2018/16
  • Одлука о поверавању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поверавању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци

На основу члана 15. став 1. тачка 44) и члана 40. став 1. тачка 23) Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године донела је

О Д Л У К У

О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ГОРЊИ ДУНАВ – ЛЕВЕ ПРИТОКЕ – БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ

Члан 1.

Општина Алибунар прихвата иницијативу за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци и то са градовима: Зрењанин, Панчево, Кикинда и Вршац, и општинама: Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Опово, Ковачица, Бела Црква, Ковин, Кањижа, Сента, Ада, Чока и Нови Кнежевац.

Члан 2.

Циљ сарадње и удруживања градова и општина из члана 1. ове одлуке је садржан у потреби интензивирања сарадње у циљу смањења заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних непогода и других несрећа.

Члан 3.

Сарадња и удруживање ће бити успостављни потписивањем Протокола о сарадњи и удруживању градова и општина у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци, који ће потписати представници градова и општина из члана 1. ове одлуке.

У име Општине Алибунар Протокол о сарадњи и удруживању потписаће председник општине Алибунар, или лице које он овласти.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 3-1/2018-04

У Алибунар, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81