gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2006), председник општине Алибунар  је дана 17. априла 2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

-Предмет јавног надметања -

 1. Расписује се оглас за јавну       лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛИБУНАР у следећим катастарским општинама:    
КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите
( дин / ха) (дин) 20% (год)
Алибунар 1 10,0925 7.280 14.696 1  
Алибунар 3 3,3239 2.329 1.548 1  
Алибунар 5 31,5606 6.762 42.680 1  
Алибунар 6 25,9683 2.365 12.286 1  
Алибунар 7 52,7765 2.318 24.470 1  
Алибунар 8 52,7765 2.318 24.470 1  
Алибунар 9 52,7762 2.028 21.411 1  
Алибунар 10 52,7762 1.642 17.333 1  
Алибунар 11 8,263 3.497 5.778 1  
Алибунар 12 3,196 10.142 6.483 1  
Алибунар 13 2,7306 10.142 5.539 1  
Алибунар 14 18,2966 7.248 26.523 1  
Алибунар 15 31,1274 2.332 14.515 1  
Алибунар 18 21,9263 2.318 10.166 1  
Алибунар 19 21,9262 2.318 10.166 1  
Алибунар 20 21,9259 2.028 8.895 1  
Алибунар 21 21,9258 1.642 7.201 1  
Алибунар 22 35,8569 2.335 16.743 1  
Алибунар 23 13,2551 5.382 13.643 1  
Алибунар 24 27,5866 3.600 19.863 1  
Алибунар 28 9,7772 10.111 19.471 1  
Алибунар 31 21,7669 5.955 25.926 1  
Алибунар 33 24,6472 6.984 34.426 1  
Алибунар 34 21,8954 5.192 22.738 1  
Алибунар 35 10,7671 3.603 7.758 1  
Алибунар 36 29,3316 4.562 26.761 1  
Алибунар 37 14,9179 5.534 16.510 1  
Алибунар 38 10,5639 3.846 8.126 1  
Алибунар 39 29,314 6.193 36.311 1  
Алибунар 40 8,6988 6.699 11.654 1  
Алибунар 41 15,1788 2.718 8.251 1  
Алибунар 44 30,1318 6.790 40.918 1  
Алибунар 45 11,39 10.329 23.530 1  
Алибунар 47 30,4304 2.318 14.109 1  
Алибунар 49 20,1572 2.104 8.484 1  
Алибунар 50 12,0156 8.210 19.731 1  
Алибунар 53 5,314 8.210 8.726 1  
Алибунар 60 21,1018 11.591 48.919 1  
Алибунар 74 45,7289 13.040 119.262 1  
Алибунар 75 12,4179 13.040 32.386 1  
Алибунар 78 7,3924 13.040 19.280 1  
Алибунар 79 11,1493 9.069 20.223 1  
Алибунар 80 1,3746 6.762 1.859 1  
Алибунар 83 389,8301 2.608 203.338 1  
Банатски Карловац 100 7,1993 8.733 12.574 1  
Банатски Карловац 101 18,0823 9.145 33.072 1  
Банатски Карловац 105 27,8227 6.480 36.059 1  
Банатски Карловац 108 4,9784 8.691 8.653 1  
Банатски Карловац 115 6,1499 9.795 12.047 1  
Банатски Карловац 131 32,1408 9.779 62.859 1  
Банатски Карловац 132 25,246 8.210 41.456 1  
Банатски Карловац 133 21,7552 8.210 35.724 1  
Банатски Карловац 134 24,4353 8.210 40.125 1  
Банатски Карловац 135 615,5839 1.802 221.891 1  
Добрица 138 29,0407 11.591 67.324 1  
Добрица 139 29,0406 11.591 67.323 1  
Добрица 140 29,0407 11.591 67.324 1  
Добрица 141 29,0406 11.591 67.323 1  
Добрица 142 33,2784 10.488 69.807 1  
Добрица 145 26,3894 2.930 15.464 1  
Добрица 146 26,3895 2.930 15.464 1  
Добрица 147 40,2061 2.930 23.561 1  
Добрица 148 37,8204 2.930 22.163 1  
Добрица 149 25,3155 2.608 13.205 1  
Добрица 150 25,3156 2.608 13.205 1  
Добрица 151 27,5476 2.608 14.369 1  
Добрица 152 27,5475 2.608 14.369 1  
Добрица 153 29,276 2.608 15.271 1  
Добрица 154 29,2759 2.608 15.270 1  
Добрица 155 36,6435 2.608 19.113 1  
Добрица 156 47,017 2.930 27.552 1  
Добрица 157 8,4548 9.058 15.317 1  
Добрица 158 20,74 3.849 15.966 1  
Добрица 159 22,7716 4.195 19.105 1  
Добрица 161 6,3623 4.905 6.242 1  
Добрица 162 37,0964 10.301 76.427 1  
Добрица 163 9,9128 12.160 24.108 1  
Добрица 167 5,8424 12.221 14.281 1  
Добрица 168 8,1227 12.314 20.005 1  
Добрица 170 18,8669 8.488 32.029 1  
Добрица 171 14,9365 8.811 26.321 1  
Добрица 173 3,2595 8.498 5.540 1  
Добрица 176 12,4446 4.370 10.877 1  
Добрица 177 37,1075 11.591 86.024 1  
Добрица 178 37,1075 11.591 86.024 1  
Добрица 182 14,6013 8.280 24.181 1  
Иланџа 184 13,0442 3.220 8.400 1  
Иланџа 186 20,2806 3.977 16.130 1  
Иланџа 188 7,8505 10.142 15.924 1  
Иланџа 190 2,4547 10.142 4.979 1  
Иланџа 194 18,8029 3.901 14.671 1  
Иланџа 205 10,6857 3.560 7.608 1  
Иланџа 206 0,5098 7.743 790 1  
Иланџа 214 11,4105 7.868 17.956 1  
Иланџа 224 6,5687 8.046 10.571 1  
Иланџа 225 6,6326 7.827 10.383 1  
Иланџа 230 8,4682 9.325 15.793 1  
Иланџа 231 12,3949 4.735 11.738 1  
Иланџа 232 14,8426 6.703 19.899 1  
Иланџа 233 1,608 10.744 3.455 1  
Иланџа 234 2,265 8.476 3.840 1  
Иланџа 235 6,5432 5.515 7.217 1  
Иланџа 236 185,7548 2.598 96.515 1  
Јаношик 237 7,8498 10.446 16.400 1  
Јаношик 238 27,2374 2.557 13.927 1  
Локве 240 13,6231 8.210 22.370 1  
Локве 265 20,1617 8.930 36.009 1  
Локве 266 29,5019 7.484 44.157 1  
Локве 267 5,2041 8.404 8.747 1  
Локве 268 3,8291 6.888 5.275 1  
Локве 269 4,0524 9.576 7.761 1  
Локве 270 9,8891 9.236 18.267 1  
Локве 272 10,9133 9.686 21.141 1  
Локве 274 6,8939 6.762 9.323 1  
Локве 275 9,0848 9.369 17.024 1  
Локве 277 2,3726 8.210 3.896 1  
Локве 279 9,4029 10.048 18.897 1  
Локве 280 2,077 7.799 3.240 1  
Локве 281 278,045 2.375 132.064 1  
Локве 282 2,7602 7.317 4.039 1  
Николинци 285 1,1183 16.099 3.601 1  
Николинци 294 2,6173 9.495 4.970 1  
Николинци 295 5,2129 6.562 6.842 1  
Николинци 313 6,7407 5.620 7.577 1  
Николинци 317 5,8348 8.550 9.977 1  
Николинци 346 17,5129 8.533 29.886 1  
Николинци 347 13,1714 8.796 23.172 1  
Николинци 350 12,7518 11.188 28.534 1  
Николинци 351 2,7361 10.275 5.623 1  
Николинци 352 19,5849 11.484 44.981 1  
Николинци 353 10,787 8.752 18.883 1  
Николинци 354 11,5093 14.412 33.174 1  
Николинци 355 298,333 2.560 152.741 1  
Нови Козјак 358 1,3911 11.410 3.174 1  
Нови Козјак 359 24,164 3.289 15.893 1  
Нови Козјак 369 11,8798 7.617 18.099 1  
Нови Козјак 370 21,1995 11.591 49.146 1  
Нови Козјак 371 9,3837 11.591 21.754 1  
Нови Козјак 372 14,0667 3.535 9.945 1  
Нови Козјак 373 6,5757 3.220 4.234 1  
Нови Козјак 374 79,4399 3.420 54.333 1  
Селеуш 385 3,6691 10.142 7.443 1  
Селеуш 387 2,0249 10.142 4.107 1  
Селеуш 388 9,2825 10.142 18.829 1  
Селеуш 391 4,0362 10.316 8.327 1  
Селеуш 401 1,6944 5.098 1.728 1  
Селеуш 414 385,4557 2.521 194.357 1  
Владимировац 429 1,9112 10.613 4.057 1  
Владимировац 438 283,9711 2.608 148.121 1  
  Укупно 4.915,6366  

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Пољочуварске службе општине Алибунар, сваког радног дана од 08.00 до 13,00 часова.

Контакт особе: Ивица Росић, телефон: 060/845 00 22 и Биљана Враговић, телефон: 060/845 00 19.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:    

за све катастарске општине: 23. и 24. априла 2018. године од 08,00 часова

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.  

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-        правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-        физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

-        физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-        лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

-        извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-        потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

        

4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-        фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-        потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

         5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-        потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-      за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-        за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број: 840-2237740-84, модел: 97, позив на број: 74-202.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

           

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар.

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 25. априла 2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпунепријавенећесеразматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Алибунар, Трг слободе бр 15., и то:

Зa све катастарске општине дана 27. априла 2018. године са почетком у 09,00 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинск управе општине Алибунар.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-192/18-04

Дана: 17. априла 2018. .године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81