gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници од 02. априла 2018. године доноси

Р   Е   Ш  Е   Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

  1. Разрешава се Владимир Петровић функције члана Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар.
  2. Именује се Божидар Пајевић на функцију члана Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 02. априла 2018. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:020-27/2018-04

Алибунар, 02. априла 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81