gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Алибунар за 2017. годину за период јануар-септембар 2017. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 7. седници одржаној дана 28. октобра 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

  1. Усваја се Извештај о извршењу Буџета општине Алибунар за 2017. годину за период јануар-септембар 2017. године.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 400-99/2017-04

Алибунар, 23. октобар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81