gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2017/28
  • Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину УКД ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину УКД ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења средстава Буџета општине Алибунар за 2017. годину Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-111/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81