gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''1.мај'' Владимировац

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2017/2018. годину, бр. 224-7/2017. од 12.09.2017.г.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-34/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81