gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за обављање делатности у области зоохигијене

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

  1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за обављање делатности у области зоохигијене, број 023-22/2012-06-01 од 17. октобра 2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) због измене Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-9/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

241.

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

ДЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

  1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Бунар'' Владимировац за обављање делатности у области зоохигијене, број 023-21/2012-06-01 од 17. октобра 2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) из разлога престанка правног лица.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-10/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81