gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2017/17
  • Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА

  1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, који је донео Школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-59/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81