gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2017/17
  • Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, који је донео Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
  1. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-57/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81