gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број 471/17 од 30.05.2017. године

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси

Р  Е   Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

БРОЈ 471/17 ОД 30. 05. 2017. ГОДИНЕ

  1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 471/17 од 30. 05. 2017. године.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 025-2/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81