Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије представке и предлоге Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016  и 18/2016), Скупштина општине Алибунар на 4. седници од 31. авуст 2016. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Бошко Тијанић функције члана Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар.
  2. Именује се Мохан Петар на функцију члана Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана полиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Комисије.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-94/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba