gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Универзал'' Алибунар о кредитном задужењу

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“ број 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Четвртој седници, одржаној дана 31. августа 2016. године, доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

  1. Даје се сагласност на Одлуку број 2480/2016 од 22. августа 2016. године о кредитном задужењу ЈКП „Универзал“ Алибунар, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Универзал“ Алибунар.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 403-131/16-030-02

Алибунар, 31. августа 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић,с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81