gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести СПЦ у Алибунару'', подносиоца пројекта: СПЦО Алибунар из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 40, укупан износ од 600.000 динара;
 2. за пројекат: ''Инвестиционо одржавање кровног покривача на парохијском дому у Иланџи'', подносиоца пројекта: СПЦО Иланџа из Иланџе, Трг светог Саве бр. 10., укупан износ од 200.000 динара;
 3. за пројекат: ''Реконструкција и реновација црквених зграда'', подносиоца пројекта: Словачка евангелистичка а.в. црквена општина Јаношик из Јаношика, ул. Чмеликова бр. 66, укупан износ од 250.000 динара;
 4. за пројекат: ''Бетонирање стаза'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Алибунара, ул. С. Мунћана бр. 49, укупан износ од 50.000 динара;
 5. за пројекат: ''Обнова црквеног објекта – сале'', подносиоца пројекта: РПЦО Локве из Локава, Трг ослобођења бр. 3, укупан износ од 350.000 динара;
 6. за пројекат: ''Постављање новог крста на храму'', подносиоца пројекта: СПЦО Добрица из Добрице, ул. Светог Саве бр. 64, укупан износ од 200.000 динара;
 7. за пројекат: ''Постављање столарије на Светосавском дому'', подносиоца пројекта: СПЦО Нови Козјак из Новог Козјака, ул. Светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 8. за пројекат: ''Адаптација просторија за децу'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, ул. Кориолана Добана бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 9. за пројекат: ''Санација црквене зграде'', подносиоца пројекта: РПЦО Николинци из Николинаца, ул. Виноградарска бр. 34, укупан износ од 400.000 динара;
 10. за пројекат: ''Обнова крова и кровне конструкције и манифестација 120 година од зидања цркве'', подносиоца пројекта: РПЦО Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр.2, укупан износ од 200.000 динара.

II

За предлог пројекта: ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', подносиоца пројекта: СПЦО Селеуш из Селеуша, ул. С. Ковачевића бр. 17, Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри суфинансирање.

III

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

IV

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-38/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81