gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2015/27
  • Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Службени лист општине Алибунар

Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-93/15-06
Датум: 20. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
И З В Е Ш Т А Ј
 О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) дана 20. јула 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса приспело укупно 12 пријава цркава и верских организација.
Комисија је размотрила садржину сваке пријаве, о чему је вођен посебан записник.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2015. годину износи 5.000.000,00 динара.
 
У поступку разматрања садржине пројеката, Комисија је утврдила следеће:
1.     пројекат ''Пројекат громобранске инсталације цркве'', који је поднела Румунска Православна црквена општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 454.070,00 динара, а планирано учешће Општине износи 454.070,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 300.000,00 динара;
2.     пројекат ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', који је поднела Српска Православна црквена општина Селеуш из Селеуша, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 250.000,00 динара.
3.     пројекат ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести Српске православне цркве у Алибунару'', који је поднела Српска Православна црквена општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.700.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 850.000,00 динара.
4.     пројекат ''Постављање кровне конструкције на парохијском дому'', који је поднела Српска Православна црквена општина Нови Козјак из Новог Козјака, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 400.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
5.     пројекат ''Санација звоника Храма и западни део Храма (фасада)'', који је поднела Српска Православна црквена општина Добрица из Добрице, према тексту пројекта има укупну вредност 1.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 700.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 350.000,00 динара.
6.     пројекат ''Фестивал хришћанске еванђеоске музике Алибунар 2015'', који је поднела Хришћанска баптистичка црква Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 1.233.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 300.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
7.     пројекат ''Дечје игралиште ЕДЕН'', који је поднела Словачка евангеличка а.в.црквена општина Јаношик из Јаношика, према тексту пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 200.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољав''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
8.     пројекат ''Пресек капиларне влаге у темељима Храма'', који је поднела Српска Православна црквена општина Иланџа из Иланџе, према тексту пројекта има укупну вредност 1.872.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.684.800,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 400.000,00 динара.
9.     пројекат ''Храм св. Апостола Петра и Павла – малтерисање, кречење и припрема за осликавање храма'', који је поднела Српска Православна црквена општина Банатски Карловац из Банатског Карловца, према тексту пројекта има укупну вредност 2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.600.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 800.000,00 динара.
10. пројекат ''Адаптација просторије за децу'', који је поднела Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 221.500,00 динара, а планирано учешће Општине износи 221.500,00. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 200.000,00 динара.
11. пројекат ''IV фаза изградње Храма Светог Јована Владимира'', који је поднела Српска Православна црквена општина Владимировац из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 1.800.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 750.000,00 динара.
12. пројекат ''Санација црквене зграде'', који је поднела Румунска Православна црквена општина Николинци из Николинаца, према тексту пројекта има укупну вредност 610.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 610.000,00. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 300.000,00 динара.
 
У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркавва и верских организација, који заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81